IBD

חדשות

השכיחות של מחלות מעי דלקתיות בקרב מבוגרים מעל גיל 67 בעלייה בשנים האחרונות (Morbidity and Mortality Weekly Report)

21/05/2021

מאת יהונתן ניסן, סטודנט לרפואה באוניברסיטת תל אביב ופרמדיק

מחקר שפורסם ב-Morbidity and Mortality Weekly Report הראה כי שכיחות מחלות המעי הדלקתיות (IBD) בקרב מבוגרים מעל גיל 67 בארה"ב גדלה בהתמדה בשני העשורים האחרונים. משנת 2001 ועד 2018, השכיחות המותאמת לגיל של מחלת קרוהן עלתה מדי שנה בכ-3.4% (רווח בר סמך של 95% - 3.2%-3.7%) ושל קוליטיס כיבית בכ-2.8% (רווח בר סמך של 95% -2.6%-3.0%). שכיחות ה-IBD בדרך כלל מגיעה לשיא בבגרות הצעירה, אך עדיין 10% עד 15% מהאבחנות החדשות הן בקרב אנשים בגיל 60 ומעלה. לפי הערכות כ-3.7 מיליון אנשים ברחבי העולם סבלו מ- IBDבשנת 1990 ובשנת 2017 המספר הגיע לכ-6.8 מיליון.

העלייה השנתית הגדולה ביותר נצפתה בקרב שחורים שאינם היספנים - 5% במחלת קרוהן ו-3.5% בקוליטיס כיבית. כותבי המחקר ציינו כי "העלייה הפוטנציאלית המהירה של שכיחות מחלות מעי דלקתיות בקבוצות מיעוטים גזעיים ואתניים מסוימות מעידה על הצורך באסטרטגיה מותאמת לאוכלוסייה זו". לדברי עורכי המחקר, מחקר קודם הראה כי "שיעורי האשפוז והתמותה היו גבוהים יותר בקרב חולים שחורים לא היספנים, מאשר בקרב חולים לבנים שאינם היספנים", וכי חולים אלו "היו בעלי סיכוי גבוה יותר למחלות והיו פחות צפויים להקפיד על טיפול רפואי מתאים ל-IBD או לעבור ניתוח. "

במחקר השתתפו משתתפים מעל גיל 67 שהיו רשומים לביטוח בריאות בארה"ב. המחקר הראה כי עד שנת 2018, 0.40% מהמבוטחים אובחנו במחלת קרוהן ו-0.64% אובחנו בקוליטיס כיבית. המחלות היו שכיחות יותר בקרב אנשים לבנים, כך ש-0.43% אובחנו במחלת קרוהן ו-0.69% בקוליטיס כיבית. בנוסף, נמצא כי IBD היו שכיחות יותר בקרב נשים מאשר גברים (0.43% לעומת 0.36% במחלת קרוהן, בהתאמה, ו-0.68% לעומת 0.61% בקוליטיס כיבית) וכי השכיחות הייתה הגבוהה ביותר באזורי מטרופולין גדולים ובמדינות צפון-מזרח ארה"ב.

החוקרים ציינו שלוש מגבלות עיקריות למחקר, כולל גורמים סוציו-אקונומיים מסוימים שאינם היו ניתנים למדידה, האפשרות לשגיאות קידוד רפואיות וכי הנתונים היו מוגבלים למבוטחים משלמים בלבד (כשני שליש מהמבוטחים).

לכתבה ב-Medpage today

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני