IBS

חדשות

התועלת של היפנותרפיה בחולים עם תסמונת מעי רגיז (Lancet Gastro Hepat)

04/12/2018

 

במאמר שפורסם בכתב העת The Lancet Gastroenterology & Hepatology מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי בחולים עם תסמונת מעי רגיז (Irritable Bowel Syndrome), טיפול בהיפנוזה עשוי להקל על תסמיני המחלה, הן במסגרת טיפול ראשוני והן במסגרת טיפול שניוני.

 

החוקרים השלימו מחקר רב-מרכזי, אקראי ומבוקר (IMAGINE) שכלל 11 בתי חולים בהולנד. חולים עם תסמונת מעי רגיז, בגילאי 18-65 שנים, אשר הופנו ממרכז טיפול ראשוני או שניוני חולקו באקראי (3:3:1) במקבצים של שישה. התוצא העיקרי היה הקלה מספקת בתסמונת מעי רגיז, כאשר תגובה הוגדרה כאשר החולים דיווחו על הקלה מספקת בתסמינים, כאשר נשאלו פעם בשבוע לאורך 3-4 שבועות עוקבים. החוקרים השוו בין טיפול בהיפנוזה (שתי הקבוצות) אל מול קבוצת ביקורת ובחנו את העדר-נחיתות של טיפול קבוצתי אל מול טיפול פרטני לאחר 3 חודשים ושנה אחת.

 

בתקופה שבין מרץ 2011 ועד אפריל 2016 הופנו 494 חולים לטיפול פסיכולוגי בשל תסמונת מעי רגיז והשלימו הערכה להתאמה למחקר. מבין אלו, 354 חולים חולקו באקראי לאחת משלוש קבוצות: 150 לטיפול פרטני בהיפנוזה, 150 לטיפול קבוצתי בהיפנוזה ו-54 חולים לקבוצת ביקורת. לאחר הוצאת חולים שבהמשך הוגדרו כלא-מתאימים למחקר, 142 חולים בקבוצת טיפול פרטני בהיפנוזה, 146 חולים בקבוצת טיפול קבוצתי בהיפנוזה ו-54 חולים בקבוצת הביקורת, נכללו באוכלוסיה לפי כוונה לטפל. מבין אלו, 22 חולים (15%) בקבוצת טיפול פרטני, 22 חולים (15%) בקבוצת טיפול קבוצתי ו-11 חולים (20%) בקבוצת ביקורת פרשו מהמחקר לפני או במהלך הטיפול.

 

בניתוח לפי כוונה לטפל, שיעורי תגובה מספקת לטיפול עמדו על 40.8% בקבוצת הטיפול הפרטני, 33.2% בקבוצת טיפול קבוצתי ו-16.7% בקבוצת הביקורת לאחר שלושה חודשים. לאחר שנה אחת, 40.8% מהחולים בקבוצת טיפול פרטני, 49.5% מאלו תחת טיפול היפנוזה קבוצתי ו-22.6% מאלו בקבוצת הביקורת דיווחו על הקלה מספקת בתסמינים. טיפול בהיפנוזה היה יעיל יותר מהטיפול שניתן לקבוצת הביקורת לאחר שלושה חודשים (יחס סיכויים של 2.9).

 

בניתוח לפי-פרוטוקול, 49.9% מהחולים בקבוצת טיפול בהיפנוזה פרטני ו-42.7% מאלו בקבוצת טיפול בהיפנוזה קבוצתי זכו להקלה מספקת  לאחר שלושה חודשים ו-55.5% ו-51.7% מהחולים, בהתאמה דיווחו על הקלה מספקת בתסמינים לאחר שנה אחת. לאור זאת, טיפול היפנוזה קבוצתי היה לא-נחות בהשוואה לטיפול היפנוזה פרטני.

 

במהלך המחקר תועדו שמונה אירועים חריגים בלתי-צפויים - שישה בקבוצת טיפול היפנוזה פרטני ושניים בקבוצת טיפול היפנוזה קבוצתי – מרבית האירועים היו ממאירות או מחלת מעי דלקתית, ונקבע כי אינם קשורים לטיפול.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ניתן לשקול טיפול בהיפנוזה בחולים עם תסמונת מעי רגיז. יתרה מזאת, טיפול קבוצתי עשוי לאפשר לטפל במספר גדול יותר של חולים בעלות דומה.

 

Lancet Gastro Hepat 2018

 

לידיעה ב-MedPage Today

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני