IBS

חדשות

עדויות חדשות תומכות בפסיכותרפיה לטיפול בתסמונת מעי רגיז עמידה לטיפול (Lancet Gastroenterol Hepatol)

08/09/2019

 

התועלת של טיפול קוגניטיבי-התנהגותי שבוצע מרחוק לתסמונת מעי רגיז (Irritable Bowel Syndrome) עמידה לטיפול נותרה למשך שנתיים, כך עולה מנתוני מחקר ACTIB, אשר פורסמו בכתב העת The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

 

מחקר ACTIB (Assessing Cognitive behavioral Therapy for IBS) היה מחקר גדול, אקראי ומבוקר, שכלל שתי צורות של טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בחולים עם תסמונת מעי רגיז עמידה לטיפול. תוצאות המחקר לאחר 12 חודשים העידו כי שתי צורות הטיפול היו יעילות יותר משמעותית מטיפול רגיל בהפחתת חומרת תסמיני IBS במבוגרים עם מחלה עמידה לטיפול. כעת מדווחים החוקרים על המשך המעקב אחר החולים במטרה לקבוע את התוצאות הקליניות לאחר 24 חודשים.

 

החוקרים הצליחו לאסוף נתונים לאחר 24 חודשים אודות 323 מבין 558 (58%) משתתפים במחקר ACTIB: 119 מבין 186 (64%) חולים בקבוצת טיפול קוגניטיבי-התנהגותי דרך הטלפון, 99 מבין 185 (54%) חולים בקבוצת טיפול קוגניטיבי-התנהגותי דרך האינטרנט, ו-105 מבין 187 (56%) חולים בקבוצת טיפול סטנדרטי.

 

לאחר 24 חודשים, מדד IBS-SSS (IBS Symptom Severity Score) הממוצע היה נמוך ב-40.5 נקודות (p=0.002) בקבוצת טיפול קוגניטיבי-התנהגותי דרך הטלפון ונמוך ב-12.9 נקודות (p=0.33) בקבוצת טיפול קוגניטיבי-התנהגותי דרך האינטרנט, בהשוואה לקבוצת טיפול סטנדרטי.

 

מדד WSAS (Work and Social Adjustment Scale) הממוצע היה נמוך ב-3.1 נקודות (p<0.001)  בקבוצת טיפול קוגניטיבי-התנהגותי דרך הטלפון ונמוך ב-1.9 נקודות בקבוצת טיפול קוגניטיבי-התנהגותי דרך האינטרנט (p=0.036) בהשוואה לקבוצת הטיפול הסטנדרטי.

 

שינוי בעל משמעות קלינית במדד IBS-SSS (50 נקודות ומעלה) מתחילת המחקר עד לאחר 24 חודשים זוהה ב-84 מבין 119 (71%) משתתפים בקבוצת טיפול קוגניטיבי-התנהגותי דרך הטלפון, ב-62 מבין 99 (63%) משתתפים בקבוצת טיפול קוגניטיבי-התנהגותי דרך האינטרנט וב-48 מבין 105 (46%) משתתפים בקבוצת הטיפול הסטנדרטי.

 

בסך הכול דווח על 41 אירועים חריגים בין 12 ל-24 חודשים: 11 בקבוצת טיפול קוגניטיבי-התנהגותי דרך הטלפון, 15 בקבוצת טיפול קוגניטיבי-התנהגותי דרך האינטרנט ו-15 בקבוצת הטיפול הסטנדרטי. מבין אלו, שמונה אירועים היו קשורים למערכת העיכול, חמישה אירועים פסיכולוגיים ושישה אירועים שעירבו את מערכת שריר-שלד. לא תועדו אירועים חריגים שנקשרו עם הטיפול.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי לאחר 24 חודשי מעקב, שיפור ממושך במדדי תסמונת מעי רגיז תועדו בשתי קבוצות טיפול קוגניטיבי-התנהגותי, בהשוואה לטיפול סטנדרטי, אם כי חלק מהתועלת שהושגה בעבר הייתה פחותה בהשוואה לתוצאות לאחר 12 חודשים. טיפול קוגניטיבי-התנהגותי ספציפי לתסמונת מעי רגיז עשוי להביא לשיפור ארוך טווח בחולים אלו.

 

Lancet Gastroenterol Hepatol 2019

 

לידיעה ב-MedPage Today

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני