חדשות

דעת מומחים אודות טיפול ב- MAVENCLAD® 10 mg tablets (חומר פעיל Cladribine) בחולים עם טרשת נפוצה התקפית

09/08/2021

מייבנקלאד הינו הטיפול הפומי הראשון הניתן לפרקי זמן קצרים לטיפול בחולי טרשת נפוצה התקפית (RMS).

שלוש שנים לאחר כניסת הטיפול למדינות ברחבי אירופה, פאנל של תשעה נוירולוגים מומחים בטיפול בטרשת נפוצה בחנו את ההיבטים המעשיים של השימוש במייבנקלאד, תוך שילוב הניסיון הקליני בפועל עם נתונים ממחקרי עולם-אמיתי.

המומחים דנו בהצהרות בולטות בנוגע לשימוש במייבנקלאד. עבור כל הצהרה נקבעה רמת

ההוכחה וחוזקה הוערך בסולם מ 1-9, כאשר 1 מציין התנגדות חזקה ו-9 מציין הסכמה גבוהה. ההצהרה נחשבה למוסכמת במידה ולפחות 75% מהמומחים הסכימו עליה. ההצהרות התייחסו, בין היתר, ליעילות הטיפול בחולי טרשת נפוצה התקפית, חיסונים, איכות חיים ועוד.

 

להלן חלק מהשאלות המרכזיות ועמדת המומחים בנושא:

 

·         האם הטיפול במייבנקלאד הינו אפשרות טיפול יעילה בחולי RMS במעבר לטרשת נפוצה מתקדמת-משנית (SPMS)?

מחקר ה-ONWARD הוכיח כי מייבנקלאד מפחית את שיעור ההתקפים השנתי ואת התקדמות המוגבלות לפי מדד EDSS, בחולים עם SPMS פעיל. במחקר זה ניתן שילוב טיפולי של מייבנקלאד עם רביף (Interferon Beta-1a (SC לעומת מתן רביף לבד*,2.

 

בחולי SPMS עם התקפים, מתן מייבנקלאד בשילוב רביף הפחית את שיעור ההתקפים השנתי ב- 89%. 

ממחקרי ה- CLARITY ו-ONWARD עלה עוד כי חלה ירידה משמעותית בסיכון להמרה

ל-SPMS בכ-50% בחולים תחת טיפול במייבנקלאד לעומת פלסבו, הן בחולים עם מדד EDSS נמוך מ-3.0 והן בחולים עם מדד EDSS של 3.5 ומעלה. הסיכון להתקפים היה מופחת בהיקף דומה בשתי הקבוצות (60% ו-53%, בהתאמה).

 

המומחים קובעים כי טיפול במייבנקלאד מהווה אפשרות טיפול יעילה בחולים בשלב ההמרה מ-RRMS ל-SPMS (דרגת הסכמה: 80%; חציון חוזק המלצה: 7 נקודות).

 

 

·         האם טיפול במייבנקלאד מהווה אפשרות טיפול מתאימה בחולי RMS הנדרשים לטיפול בעל השפעה מהירה על המחלה?

ממחקרים עולה כי ההשפעה הפרמקו-דינאמית של מייבנקלאד הינה מהירה.

מחקר ה- CLARITY הדגים כי במהלך ארבעת השבועות הראשונים לאחר תחילת הטיפול, ישנה ירידה בשיעור ההתקפים השנתי מ-0.42 בזרוע הפלסבו ל-0.23 בזרוע הטיפול במייבנקלאד. הבדל זה הגיע למובהקות סטטיסטית לאחר 12 שבועות.

נתונים נוספים מעידים על ירידה בפעילות המחלה כפי שנמדדת בבדיקת MRI - מספר הנגעים הפעילים מצטמצם באופן משמעותי תוך 24 שבועות מהתחלת הטיפול במייבנקלאד בהשוואה לפלסבו. ישנן עדויות להשפעה כבר מהחודש השני של הטיפול.

 


המומחים קובעים כי ההשפעה של מייבנקלאד מתחילה במהלך 24 השבועות הראשונים להתחלת טיפול. (דרגת הסכמה: 88.9%; חציון חוזק המלצה: 9 נקודות).

 

 

·         האם מחזור טיפול שני במייבנקלאד בשנה השנייה חשוב ליעילות ארוכת-טווח?

 

נתונים ארוכי-טווח ממחקר CLARITY ו- CLARITY EXT מעידים כי היעילות של מייבנקלאד נשמרת היטב מעבר למחזור הטיפול השני. ממחקר ה-CLARITY EXT ישנן עדויות לפיהן בחולים ללא המשך טיפול תועדו תוצאות דומות לאלו שתוארו בחולים שקיבלו מחזורי טיפול נוספים במהלך שנים 3 ו-4. לאור זאת, סביר להניח כי השפעות שני מחזורי טיפול נותרו למשך לפחות ארבע שנים לאחר התחלת הטיפול.

 

המומחים קובעים כי ישנן עדויות טובות התומכות ביעילות ארוכת-טווח של מייבנקלאד לאחר השלמת שני מחזורי טיפול (דרגת הסכמה: 100%; חציון חוזק המלצה: 8 נקודות; דרגת עדויות: 1b). אין מספיק עדויות אודות יעילות ארוכת-טווח של הטיפול לאחר השלמת מחזור טיפול יחיד של מייבנקלאד (דרגת הסכמה: 100%; חציון חוזק המלצה: 9 נקודות).

 

 

·         מהו הסיכון לזיהום בחולים תחת טיפול במייבנקלאד, אילו זיהומים תוארו בשכיחות גבוהה וכיצד יש לטפל במקרים אלו?

פרופיל הבטיחות של מייבנקלאד בחולי טרשת נפוצה מבוסס על נתונים ממחקרים קליניים למעלה מ-14 שנים. היארעות זיהומים וזיהומים חמורים הייתה דומה בחולים בזרוע הטיפול במייבנקלאד ובזרוע הפלסבו. הרפס זוסטר הופיע בשכיחות גבוהה יותר במטופלי מייבנקלאד (0.83 לעומת 0.2 מקרים ל-100 שנות-מטופל), כאשר מרבית המקרים אירעו לאחר 1-3 שנים מתחילת הטיפול.

 

ההיארעות הכוללת של זיהומים ושיעור זיהומים נשימתיים עלו באופן מתון רק בחולים עם לימפופניה בדרגה 3/4. לא תועדו זיהומים מסכני-חיים בחולי טרשת נפוצה שטופלו במייבנקלאד.

 

המומחים קובעים כי הסיכון הכולל לזיהומים אינו מוגבר עם טיפול במייבנקלאד, קיימת עליה מתונה בסיכון להרפס זוסטר (דרגת הסכמה: 77.8%; חציון חוזק המלצה: 8 נקודות).

 

 

·         האם הטיפול במייבנקלאד מלווה בסיכון מוגבר למחלות ממאירות?

מייבנקלאד הינו prodrug המאוקטבת על ידי לימפוציטים. התפתחות גידולים ממאירים על-רקע הטיפול התרופתי אינו סביר לאור הפרמקודינאמיקה של מייבנקלאד, מנגנון הפעולה וזמן החשיפה הקצר למרכיב הפעיל. מחקרים קליניים לא הדגימו עליה בסיכון למחלות ממאירות בקרב מטופלי מייבנקלאד לעומת חולים בזרוע הפלסבו.

 

המומחים קובעים כי נכון להיום, אין עדויות המצביעות על סיכון מוגבר למחלות ממאירות בחולי טרשת נפוצה תחת טיפול במייבנקלאד (דרגת הסכמה: 100%; חציון חוזק המלצה: 8 נקודות).

 

 

·         מהי ההשפעה של טיפול במייבנקלאד על איכות החיים של חולי RMS?

לאור היעילות, צורת המתן הנוחה ופרופיל הבטיחות של מייבנקלאד, קיימות השפעות חיוביות על איכות החיים של המטופלים. כמו כן, מחקרים הדגימו שביעות רצון גבוהה מהטיפול התרופתי.

 

המומחים קובעים כי איכות החיים של חולים תחת טיפול במייבנקלאד משתפרת בהשוואה לפלסבו (דרגת הסכמה: 88.9%; חציון חוזק המלצה: 8 נקודות).

 

מסמך ההמלצות זה מסכם את הניסיון הקליני בנוגע לשימוש במייבנקלאד בתנאי עולם-אמיתי. אלו עשויות לסייע בהתמודדות עם שאלות שנותרו ללא מענה בעקבות כניסה לשוק של טיפולים חדשים.

 

 

מאת ד"ר עמית עקירוב

 

בחסות חברת MERCK

 

*על פי העלון לרופא המאושר על ידי משרד הבריאות באפריל 2020, מייבנקלאד ניתן כטיפול יחיד (monotherapy).

 

RMS, relapsing multiple sclerosis; SPMS, secondary progressive multiple sclerosis;

EDSS, Expanded Disability Status Scale; MRI, magnetic resonance imaging

 

References:

1.    M. Stangel et al; Multiple Sclerosis and Related Disorders, 54 (2021) 103075

2.    MAVENCLAD 10 mg tablets PI MOH approved April 2020

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני