מאמרי מערכת

השוואת התוצאה של מתן מוקדם או מאוחר של משקפיים בתינוקות עם רוחק ראייה/ פרופ' מרדכי רוזנר

30/06/2019

רוחק ראייה בינוני  כרוך בהתפתחות פזילה ועין עצלה (אמבליופיה) בילדים, וקיימת הסכמה על כך שתיקון ההיפרמטרופיה באמצעות משקפיים הינו הטיפול בילדים אלה. מצד שני, קיימת פחות הסכמה על הצורך במתן משקפיים לילדים עם רוחק ראייה בינוני ללא פזילה או עין עצלה. מחקר אחד מצא שעבור ילדים בני שנתיים עם רוחק ראייה הגדול מ- 3 דיופטריות ללא פזילה או עין עצלה, 65 אחוזים מהאופטומטריסטים מתאימים משקפיים לעומת רק 25 אחוזים מרופאי העיניים. ההסבר לתיקון רוחק ראייה עם משקפיים בילדים אסימפטומטיים עם רוחק  ראייה הוא שתיקון כזה מקל על ההתפתחות התקינה של חדות הראייה ושל תפקודי הקריאה ומונע התפתחות של אזוטרופיה, עין עצלה ואסטנופיה. מאידך, יש המאמינים שאין כל סכנה בהמתנה אשר מונעת את ההוצאות וחוסר הנוחיות של הילד והוריו הכרוכה בהרכבת משקפיים, כל זמן שאין פזילה, עין עצלה או תסמינים אחרים. חלק מהתמיכה בהמתנה נובעת גם מהחשש מהשפעה שלילית של התיקון האופטי באמצעות משקפיים על תהליכי אמטרופיזציה. אחרים מצטטים הוכחות לכך שתיקון חלקי של רוחק ראייה לא מעכב אמטרופיזציה כאשר רוב האמטרופיזציה מסתיימת עד לסוף השנה הראשונה לחיים, ורוחק ראייה גבוה נשאר. מחקרים קודמים שהשוו תיקון חלקי לחוסר שימוש במשקפיים במצבים של רוחק ראייה בינוני הראו תוצאות שונות בנוגע לשאלה אם שימוש במשקפיים משפיע על התפתחות פזילה או עין עצלה. בנוסף לכך, מחקרים קודמים אלה לוקים באפשרויות הטיה של התוצאות בגלל חוסר סמיות, אובדן רב למעקב, וחוסר בהירות לגבי הטיפול בנתונים החסרים.
המטרה של המחקר הקליני הרנדומלי הנוכחי היא להשוות את חדות הראייה, את הסטראופסיס, ואת שיעור התפתחות פזילה לאחר שלוש שנות מעקב בילדים בגיל שנה ושנתיים עם רוחק ראיה בינוני (אקוויוולנט ספירי של 3 עד 6 דיופטריות), אשר קבלו מיד משקפיים לעומת כאלה שנשארו במעקב ללא משקפיים כל זמן שלא התפתחה ירידה בחדות הראייה, ירידה בסטראופסיס, או פזילה באחת הביקורות שבוצעו כל ששה חודשים. גם שינויים ברפרקציה הושוו בין שתי הקבוצות. החוקרים היו מארצות הברית ומקנדה, מהקולג' לאופטומטריה של אוניברסיטת מדינת אוהיו, ממיו קליניק ברוצסטר מינסוטה, מהמרכז למחקרי בריאות Jaeb בטמפה, פלורידה, מהמרכז הרפואי של האוניברסיטה של נברסקה, מאוניברסיטת אינדיאנה, מ- Rocky Mountain Eye Care Associates בסלט לייק סיטי ביוטה, מהקולג' לאופטומטריה של דרום קליפורניה של אוניברסיטת Marshall B. Ketchum, מהקולג' לאופטומטריה של אוניברסיטת יוסטון בטקסס, מ- Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine במונטריאול, קוויבק, מ- Byers Eye Institute של אוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה, מ- Ophthalmology Associates of Greater Annapolis במרילנד, מ- Pediatric Eye Associates באילינוי, מ- Eye Care Associates באוהיו, וממכון העיניים ווילמר בבולטימור, מרילנד. המחקר היה קליני, פרוספקטיבי עם רנדומיזציה. השתתפו בו 130 ילדים בגיל שנה עד שנתיים עם רוחק ראייה בין 3 ל- 6 דיופטריות של אקוויוולנט ספירי, בלפחות אחת העיניים, אנאיזומטרופיה עד 1.5 דיופטריות ואסטיגמטיזם עד 1.5 דיופטריות המבוססים על רפרקציה ציקלופלגית וללא פזילה – no manifest strabismus. המשתתפים עברו רנדומיזציה לטיפול במשקפיים (עם תיקון של 1 דיופטר פחות מהרפרקציה הציקלופלגית) או למעקב כל 6 חודשים ללא משקפיים  במשך 3 שנים. משקפיים ניתנו לילדים בקבוצת המעקב אם עמדו בקריטריונים שנקבעו מראש לגבי מידת ההפרעה לחדות הראיה, לסטראופסיס לקרוב מתחת לנורמה לפי הגיל, או שפיתחו פזילה. התוצאים העיקריים היו שיעור הכישלון הטיפולי שהתבטא בפגיעה בחדות הראייה או בסטראופסיס, התפתחות פזילה או מעבר ניתוח פזילה. על פי התוצאות 106 משתתפים שהיוו 82 אחוזים מכלל המשתתפים, סיימו את 3 שנות המעקב. מתוכם נמצא כישלון טיפולי ב- 11 ילדים שהיוו 21 אחוזים מתוך 53 הילדים בקבוצת המשקפיים, ו- 18 שהיוו 34 אחוזים מתוך 53 הילדים בקבוצת המעקב.  62 אחוזים בקבוצת המעקב ו- 34 אחוזים בקבוצת המשקפיים הראו הדרדרות במצב לפי הקריטריונים שנקבעו מראש, שחייבו שימוש במשקפיים אם לא הרכיבו משקפיים קודם לכן.
מסקנת החוקרים היא שאין זה ברור שתהיה תוך 3 שנים הידרדרות במצבם של ילדים בגיל שנה עד שנתיים עם רוחק ראייה של 3 עד 6 דיופטריות, הנמצאים במעקב עם ביקורות כל חצי שנה, ללא תיקון מידי על ידי משקפיים. אי לכך ניתן לסכם שיש תועלת מועטה או שאין כל תועלת במתן מידי של משקפיים בהשוואה למעקב כל חצי שנה ומתן משקפיים רק במקרה של הידרדרות במצב.

 


Kulp MT, Holmes JM, Dean TW, Suh DW, Kraker RT, Wallace DK, Petersen DB, Cotter SA, Manny RE, Superstein R, Roberts TW, Avallone JM, Fishman DR, Erzurum A, Leske DA, Christoff A. for the Pediatric Eye Disease Investigator Group
A Randomized Clinical Trial of Immediate versus Delayed Glasses for Moderate
Hyperopia in 1- and 2-Year-Olds
Ophthalmology 2019;126:876-887

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני