חדשות

היפרקלמיה מלווה בסיכון מוגבר לאשפוזים ותמותה בחולי סוכרת (מתוך כנס ה-EASD)

25/09/2017

 

רמות אשלגן מוגברות נפוצות בחולי סוכרת ומלוות בסיכון מוגבר לאשפוזים ותמותה באוכלוסיה זו, כך עולה מתוצאות מחקר עולם-אמיתי, שהוצגו במהלך הכנס השנתי מטעם ה-EASD (European Association for the Study of Diabetes).

 

החוקרים התבססו על נתונים מבתי חולים ומאגרי בדיקות מעבדה שכללו את אוכלוסיית צפון דנמרק, עם מידע מלא אודות כ-1.8 מיליון תושבים בשנים 2000-2012. המדגם כלל 68,601 חולים שקיבלו לראשונה מרשם לטיפול בתרופות להפחתת רמות הסוכר בדם.

 

מניתוח הנתונים עלה כי 16% מהחולים פיתחו היפרקלמיה, שהוגדרה בנוכחות רמת אשלגן מעל 5.0 מילימול/ליטר, על-בסיס בדיקת דם ראשונה בקהילה או בבית חולים, לאורך מעקב ממוצע של 3.4 שנים.

 

מחלת כליות כרונית תועדה ב-26% מהחולים בעת התחלת הטיפול התרופתי לסוכרת והסיכון להתפתחות היפרקלמיה במהלך השנה הראשונה עלה עם החמרת תפקוד כלייתי, מ-3% בקרב 74% החולים ללא מחלת כליות כרונית ל-7% בקרב 16% החולים עם מחלת כליות בשלב 3A, ל-13% ב-17% מהחולים עם מחלת כליות בשלב 3B, 22% ב-3% מהחולים עם מחלה בשלב 4 ו-23% ב-1.2% מהחולים עם מחלת כליות בשלב 5.

 

הישנות היפרקלמיה הייתה נפוצה ותועדה ב-43.6% מהחולים בתוך 0.65 שנים. מבין אלו, ב-56.6% מהחולים תועדה מדידה שלישית של היפרקלמיה ומבין אלו, ב-64.6% תועדה גם מדידה רביעית של רמת אשלגן גבוהה. לכן, היפרקלמיה קודמת מנבאת היפרקלמיה בעתיד ומרווח הזמן בין האירועים הללו הוא לרוב קצר.

 

בשלב השני של המחקר, החוקרים השוו בין 11,208 חולים עם אירוע היפרקלמיה ראשון אל מול 11,127 חולי סוכרת ללא היפרקלמיה, תואמים בגיל, מין ומשך סוכרת. אחד מכל שישה חולי סוכרת פיתח היפרקלמיה; אלו עם מחלת כליות ואי-ספיקת לב היו בסיכון מוגבר במיוחד להפרעה זו.

 

החוקרים השוו את התוצאות שישה חודשים לפני היפרקלמיה עם התוצאות שישה חודשים לאחריה בקרב החולים עם היפרקלמיה. יחסי הסיכון לפני/אחרי עמדו על 1.18 בחולים אמבולטורים, 1.67 באשפוז אקוטי, 1.78 באשפוז בשל אבחנה לבבית ו-6.27 באשפוז ליחידת טיפול נמרץ.

 

לאחר מכן הם השוו את החולים הללו עם ביקורות עם סוכרת, ללא עליה ברמות אשלגן. מהשוואה זו עלה כי הסיכון לאשפוז היה גבוה יותר מכפליים (פי  2.16) באלו עם היפרקלמיה, בהשוואה לאלו ללא רמות אשלגן מוגברות.

 

באשר לאשפוז מכל סיבה לבבית, הסיכון המוגבר היה גבוה כמעט פי חמש (4.73), הסיכון לאשפוז עקב דום לב היה גבוה פי 6.59 והסיכון לאשפוז ביחידת טיפול נמרץ היה גבוה כמעט פי חמש (4.77).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים על קשר ברור בין היפרקלמיה ובין תוצאות קליניות חמורות בחולי סוכרת, כולל אשפוזים חדים ותמותה.

 

מתוך כנס ה-EASD

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני