חדשות

כשליש מהילדים בגיל 4-11 חשופים לעישון סביבתי (הודעת משרד הבריאות)

18/11/2021

במסגרת התכנית הלאומית לניטור ביולוגי של משרד הבריאות, הנתמכת ע"י הקרן לבריאות וסביבה (ע"ר), בדקו ד"ר תמר ברמן וד"ר זהר ברנט-יצחקי מהמחלקה לבריאות וסביבה במשרד הבריאות,  יחד עם ד"ר אפרת רורמן וד"ר לודה גרויסמן מהמעבדה הארצית לבריאות הציבור במשרד הבריאות, את מידת החשיפה של ילדים בישראל לעשן טבק סביבתי (עישון פסיבי), במהלך החודשים יולי 2020- יוני 2021, בקרב 166 ילדים בני 11-4 מישובים שונים (עירוניים וכפריים) וממגזרים שונים.

עיקרי תוצאות המחקר:
• כשליש (33%) מהילדים במחקר (גיל 11-4) חשופים לעישון סביבתי, כלומר ניתן למצוא ריכוזים מדידים של קוטינין, תוצר פירוק של ניקוטין, בשתן שלהם.
• מדיניות העישון בבית משפיעה על חשיפת הילדים לעישון. בבתים בהם אסור לעשן בתוך הבית, ריכוז הקוטינין בשתן של הילדים נמוך יותר.

מדובר במחקר המשך למחקרים שבוצעו על ידי משרד הבריאות בשנים 2011 ו 2015 – 2016. במסגרת המחקר בוצעה מדידה של קוטינין (תוצר פירוק של ניקוטין) בשתן של מתנדבים על פי גישת  ה"ניטור ביולוגי". הילדים המשתתפים במחקר מסרו דגימות שתן, שהועברו למעבדה הלאומית לניטור ביולוגי במעבדה הארצית לבריאות הציבור במשרד הבריאות. בדוגמאות השתן נמדד ריכוז קוטינין (תוצר פירוק של ניקוטין), וכן קריאטינין (מדד המצביע על מיהול השתן).

למסמך המלא לחצו כאן


בברכה,
ענת דניאלי לב
דוברת משרד הבריאות

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני