חדשות

האם ניתן לוותר על ניתוח במקרים של סרטן רקטום מתקדם-מקומית? (מתוך כנס ה-ASTRO)

03/11/2020

 

קורס קצר של טיפול קרינתי ולאחריו טיפול כימותרפי ניאו-אדג'וונטי הובילו לתגובה קלינית מלאה בקרוב למחצית מבין 90 חולים עם סרטן רקטום מתקדם-מקומית, ממצאים אשר הובילו לכך שחולים רבים לא נדרשו לעברו כריתה של הגידול, כך עולה מנתונים שהוצגו במהלך כנס ה-ASTRO.

 

במחקר RAPIDO הנוכחי השוו החוקרים את גישת הטיפול קצרת הטווח אל מול טיפול כימו-קרינתי ממושך וטיפול כימותרפי אדג'וונטי.

 

מדגם המחקר כלל חולים עם אבחנה חדשה של אדנוקרצינומה לא-גרורתית של הרקטום, אשר קיבלו טיפול קצר-טווח בקרינה ולאחריו כימותרפיה בשנים 2018 ו-2019. כמעט כל החולים ()6%) אובחנו עם מחלה מתקדמת-מקומית, כאשר חציון גודל הגידול עמד על 4.6 ס"מ.

 

טיפול קרינתי ניתן במינון 25 Gy בחמש פרקציות לאורך 5 ימים עוקבים, עם אפשרות להעלות את המינון ל-30 Gy או 35 Gy בחמש פרקציות במידה והייתה מעורבות קשריות לימפה מחוץ למזו-רקטום.

 

חציון מרווח הזמן בין האבחנה של סרטן הרקטום ובין התחלת טיפול קרינתי עמד על 1.4 חודשים, בעוד שחציון מרווח הזמן בין השלמת הקרינה והתחלת הטיפול הכימותרפי עמד על 2.7 שבועות. משטרי הטיפול הכימותרפי הנפוצים כללו משלב FOLFOX או Modified FOLFOX. בחולים שקיבלו לפחות שישה מחזורי טיפול כימותרפי, חציון הזמן שהיו בטיפול עמד על 3.9 חודשים.

 

בקרב חולים בקבוצת הטיפול הקצר תועד שיעור גבוה יותר של תגובה פתולוגית מלאה ושיעור נמוך יותר של כישלון טיפול, בהשוואה לאלו שקיבלו טיפול כימו-קרינתי ארוך וטיפול כימותרפי ממושך; בשתי קבוצות החולים הושלמה פרוצדורת TME (Total Mesorectal Excision). 

 

בקרב חולים שהשלימו לפחות שישה מחזורי טיפול כימותרפי, שיעורי תגובה קלינית מלאה עמדו על 51% ובאלו עם מחלה מתקדמת-מקומית, שיעורי התגובה הקלינית המלאה עמדו על 49%. 5 מבין 43 חולים שהשיגו תחילה תגובה קלינית מלאה עדיין הופנו לניתוח בשל העדפת החולה או הרופא. בקבוצה קטנה זו של חולים, 4 מבין 5 השיגו תגובה פתולוגית מלאה והחולה האחרון השיג תגובה פתולוגית חלקית.

 

בסך הכול, 42 חולים (47% מהקבוצה) השיגו תגובה חלקית לאחר טיפול קרינתי וכימותרפי ובחולה אחד תועדה מחלה מתקדמת; בכל המקרים הושלמה כריתה ניתוחית. חולה אחד לא השלים את הטיפול הכימותרפי ולא נותח ובהמשך הלך לעולמו.

 

בעקבות זאת, נותרו 38 חולים שטופלו שמרנית. במדגם זה של חולים שלא-נותחו, 79% המשיכו להדגים תגובה קלינית מלאה בתום המעקב. מבין 7 חולים עם כשל מקומי, 6 ניצלו עם ניתוח, אחד ניצל עם טיפול כימותרפי ובכל שבעת המקרים הללו לא הייתה עדות למחלה בתום המעקב.

 

החוקרים סיכמו וכותבו כי ניתן לשקול את גישת הטיפול קצר הטווח כגישה הסטנדרטית החדשה לטיפול במקרים אלו.

 

מתוך כנס ה-ASTRO

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני