חדשות

האם תסמונת דחק בתר חבלתית עלולה להביא להחמרת דלקת מפרקים שגרונית? (Semin Arthritis Rheum)

16/02/2019

 

בקרב יוצאי צבא ארצות הברית עם אבחנה של דלקת מפרקים שגרונית (Rheumatoid Arthritis), ממצאי מחקר חדש מעידים על קשר בין תסמונת דחק בתר חבלתית (Posttraumatic Stress Disorder) ובין עליה ניכרת בריכוז ציטוקינים בדם, רמז להחמרה אפשרית בתהליך הדלקתי הסיסטמי בבסיס דלקת המפרקים על-רקע המחלה הפסיכיאטרית.

 

החוקרים בחנו את הנתונים אודות 1,460 חולים (גיל ממוצע של 64 שנים, משך מחלה ממוצע של 11 שנים) ממאגר Veterans Affairs Rheumatoid Arthritis והתבססו על הרשומות הרפואיות לסווג את המטופלים לקבוצת בהתאם לנוכחות תסמונת דחק בתר-חבלתית, דיכאון ו/או חבלה.

 

מבין החולים שלקחו חלק במחקר, ב-11.6% תועדה אבחנה של תסמונת דחק בתר-חבלתית, ב-23.7% תועדה אבחנה אחרת של דיכאון/חרדה וב-64.7% לא היה תיעוד לתסמונת דחק בתר-חבלתית או דיכאון/חרדה.

 

החוקרים בחנו את הקשר עם 17 ציטוקינים בעלי חשיבות לתהליכי דלקת בחולים עם דלקת מפרקים שגרונית, אשר הוגדרו כחיוביים במידה והערך היה גבוה לפחות בשתי סטיות תקן מהערך הממוצע באוכלוסיה הכללית. מדדי ציטוקינים, אשר שיקפו את רמות הדלקת הכוללת, חושבו על-בסיס התוצאות הפרטניות בבדיקות הציטוקינים השונים, כולל Interleukin-1β (IL), IL-2, IL-4, IL-6, GM-CSF (Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor), MCP-1 (Monocyte Chemoattractant Protein), Interferon-γ ו-Tumor Necrosis-α.

 

בניתוח מתוקן לגיל, מין, גזע ועישון, החוקרים זיהו קשר מובהק בין אבחנת תסמונת דחק בתר-חבלתית ובין הריכוזים בדם של שלושה ציטוקינים: IL-1β (p=0.010), GM-CSF (p=0.0039) ו-MCP-1 (p=0.024). עוד זוהתה מגמה של ריכוזים גבוהים יותר של ציטוקינים אחרים, דוגמת IL-6, IL-10 ו-Interferon-γ.

 

בקרב חולים עם תסמונת דחק בתר-חבלתית ודלקת מפרקים שגרונית עם נוגדנים כנגד CCP (cyclic citrullinated peptide) , ממצאי המחקר העידו על ריכוזים גבוהים יותר משמעותית של 13 מבין 17 הציטוקינים שנמדדו. החוקרים כותבים כי ייתכן ולהפרעה הפסיכיאטרית השפעה על תהליכי דלקת במסלולים התלויים בפעילות הנוגדנים כנגד CCP.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי בחולים עם דלקת מפרקים שגרונית , אבחנה של תסמונת דחק בתר-חבלתית מלווה בריכוזים גבוהים יותר של ציטוקינים, אשר עשויים להעיד על תהליכי דלקת נרחבים יותר בחולים אלו.

 

Semin Arthritis Rheum 2019

 

לידיעה ב-MedPage Today

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני