מאמרי מערכת

גורמי סיכון וכלים להערכת תמותה בפגים / מאת ד''ר ברנרד ברזילי, עורך מדור נאונטולוגיה

25/07/2010

מתוצאות מחקר חדש מישראל שפורסמו ב-Pediatrics עולה כי ניתן להעריך את שיעורי התמותה של תינוקות שנולדו לאחר 23-26 שבועות היריון על-בסיס גיל ההיריון, רבעונים מותאמים למין של משקל הלידה, טיפול טרום-לידתי בסטרואידים ולידות מרובות.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את גורמי הסיכון והשינויים בשיעורי התמותה במשך הזמן ולהעריך באופן פשוט את שיעורי התמותה של קבוצות ספציפיות של תינוקות שנולדו לאחר 23-26 שבועות היריון.

 

החוקרים התמקדו בנתונים מהמאגר הארצי בישראל אודות יילודים שנולדו במשקל לידה נמוך מאוד. הם אספו נתונים אודות 3768 תינוקות שנולדו בין השנים 1995-2006, לאחר 23-26 שבועות היריון. החוקרים פיתחו כלי להערכת שיעורי התמותה של תינוקות.

 

מתוצאות המחקר עולה כי גורמים שהיו קשורים בתמותת תינוקות כללו את גיל ההיריון בעת הלידה, אחוזון משקל הלידה המותאם למין, טיפול טרום-לידתי בסטרואידים ולידות מרובות. החוקרים זיהו ירידה קבועה בשיעורי התמותה בכל גילאי ההיריון במהלך תקופת המחקר . בין השנים 2004-2006, שיעורי התמותה טרם השחרור עמדו על 89%, 67%, 46% ו-26% בתינוקות שנולדו לאחר 23 שבועות, 24 שבועות, 25 שבועות ו-26 שבועות היריון, בהתאמה.

 

החוקרים חישבו את שיעורי התמותה המשוערים כסיכום האחוזים שנקבעו עבור כל אחד מארבעה מדדים: גיל היריון של 26, 25, 24, או 23 שבועות – 0%, 17%, 34% ו-51%, בהתאמה (p<0.001); אחוזון משקל לידה של מעל אחוזון 75, אחוזון 25-75, מתחת לאחוזון 25 – 0%, 16% ו-32%, בהתאמה (p<0.001); העדר טיפול בסטרואידים טרם הלידה – 22%+ (p<0.001); לידות מרובות – 7%+ (p=0.1).

 

הערכות שיעורי התמותה של 48 תת הקבוצות של תינוקות נעו בין 0% ל-100% ועמדו בקורלציה עם השיעורים בפועל.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ניתן להעריך באופן פשוט את שיעורי התמותה תינוקות שנולדו לאחר 23-26 שבועות היריון על-בסיס גיל היריון, אחוזון משקל לידה, טיפול טרום-לידתי בסטרואידים ולידות מרובות.

 

PEDIATRICS Vol. 125 No. 4 April 2010, pp. 696-703

 

הערות עורך:

מחחקר חשוב זה עולה כי ישנם תחומים הקשורים לפרוגנוזה שיש לנו השפעה מוגבלת ביותר, אם בכלל: שבוע הריון, משקל לידה, הריון מרובה עוברים, גדילה תוך רחמית. אך ישנו גורם שיש לנו עליו השפעה מרובה והוא מתן הסטרואידים הטרום לידתית. לכן, יש להשקיע ולשכנע את אחינו המיילדים לתת בכל מקרה (ולנסות ולהוריד את שכיחות היוצאים מן הכלל שלא טופלו) סטרואידים לאישה עם לידת פג מאיימת.

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני