חדשות

עליה משמעותית בהשתלות איברים מתורמים חיים ונפטרים בישראל ב-2021 : שיא בכל הזמנים של 647 השתלות

18/01/2022

הודעת המרכז הלאומי להשתלות

סיכום פעילות שנת 2021 בתחום השתלות איברים

שיא השתלות בכל הזמנים 647 השתלות מתורמים חיים ונפטרים

למרות הסגרים המשיכו מתאמות ההשתלה והרופאים העוסקים בהשתלות לעבוד כבימי שגרה, ונצפתה עליה משמעותית במספר ההשתלות.

בהשתלות לב כבד וכליה מתורמים נפרטים חלה עליה של כ- 20% וכ- 60% בהשתלות ראה. בתחום התורמים החיים חלה עליה של 18% ובתוכם עליה של 30% בקרב התורמים האלטרואיסטיים.

תרומות מנפטר

שעורי הסכמות לתרומה מנפטר נותרו יציבים ועומדים על - 61%

מספר ההסכמות לתרומ ה – דומה לשנה שעברה ( 98 לעומת 97 .)

העלייה במספר ההשתלות נבעה מהיכולת להנציל יותר איברים מכל תורם.

רשימת הממתינים הארצית להשתלות מנפטר

עליה במספר המ מתינים להשתלה ב- 3% מ- 1266 ל- 1299

ממתינים חדשים שהצטרפו 746 בדומה לשנת 2020 ( 736 (, ואלו מהווים 57% מהרשימה.

פטירות ממתינים: 68 )כ- 5% ) בשנה זו לעומת 63 בשנת 2020 .

נתוני השתלות 2021 בהשוואה לשנת 2020 :

מכל תורם נפטר מתבצעות לרוב מספר השתלות,

השתלות כלי ה: עליה של 23% מ- 118 ל- 145

השתלות כבד- עליה של 20% מ- 72 ל- 87

השתלות לב- עליה של 20% מ- 20 - ל- 24

השתלת ראות: עליה של 62% מ- 34 ל- 55

קרניות(בעיקר מתורמים לאחר דם לב): 788 ב- 1202 לעומת 640 בשנת 2020 .

עליה במספר התורמים החיים

עליה של 18% במספר התורמים החיים ) 287 תורמים חיים ב- 2020 לעומת 336 ב- 2021

עליי ה של 30% במספר תורמי הכליה האלטרואיסטים - שתרמו לאדם שאינם מכירים מ - 188 בשנת 2020 ל - 243 בשנת 2021 . גם בתרומות בתוך המשפחה חלה עליה של 10% מ- 85 ב- 2020 ל- 94 ב- 2021 .

עליה של 56% בניתוחי השתלות מוצלבות בקרב זוגות שלא נמצאה בתוכם התאמה

72 השתלות כליה מתורמים חיים בוצעו לאחר מציאת התאמות הן במאגר הארצי של המרכז להשתלות והן במאגר הבינלאומי שהקמנו, לעומת 46 השתלות בשנה שעברה, ובזכות תורמים אלטרואיסטים של המרכז להשתלות שהוכנסו למאגר הארצי כדי לייצר יותר אפשרויות להתאמה. במצבים אלה, התורם מכלל הזוגות, "שנותר ללא נתרם", תרם לחולה מהרשימה הארצית. בזכות שני תורמים אלטרואיסטים שפנו ישירות למרכז להשתלות התבצעו השנה 8 השתלות בשתי שרשראות. כמו כן בוצעו שתי החלפות עם צכיה ואחת עם איחוד האמירויות בה בוצעה הצלבה משולשת בין שלושה זוגות קרובי משפחה.

לדו"ח המלא

הערת המערכת: מוזמנים לבקר באתר החברה להשתלות המציג את הרצאות הכנסים האחרונים.

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני