חדשות

תוצאות מבטיחות לתכשירים אנטי-פסיכוטיים הניתנים בזריקה ארוכת-טווח (מתוך אתר מדסקייפ)

15/04/2019

 

מתוצאות מחקר ALPINE עולים נתונים מבטיחים אודות תוצאות טיפול בשני תכשירים אנטי-פסיכוטיים הניתנים בזריקה – Aripiprazole ו-Palipeidone Palmitate, כאשר אלו ניתנים לחולים מאושפזים הסובלים מהתלקחות חדה של סכיזופרניה, עם המשך טיפול אמבולטורי.

 

חולים שטופלו ב-Aripiprazole Lauroxil פעם בחודשיים חוו שיפור דומה בתסמיני סכיזופרניה לזה שתואר בחולים שטופלו ב-Paliperidone Palmitate פעם בחודש, והיעילות של שני התכשירים הייתה דומה לאורך ששת חודשי המחקר.

 

מחקר ALPINE הינו מחקר רב-מרכזי, אקראי, כפל-סמיות, בשלב 3b, להערכת היעילות, בטיחות וסבילות Aripiprazole Lauroxil ו-Paliperidone Palmitate ב-200 חולים שחוו התלקחות חדה של סכיזופרניה. המחקר כלל שלב אשפוז בן שבועיים, במהלכו כל החולים החלו באחת התרופות, לאחריו שלב אמבולטורי למשך שישה חודשים בסך הכול.

 

החולים חולקו באקראי לאחת משתי הקבוצות וטופלו ב-Aripiprazole Lauroxil במינון 674 מ"ג עם מנה פומית יחידה של Aripiprazole במינון 30 מ"ג, אשר ניתנו ביום הראשון, ולאחר מכן ניתן Aripiprazole Lauroxil במינון 1064 מ"ג ביום השמיני וכל חודשיים לאחר מכן. באלו בקבוצת הטיפול ב-Paliperidone Palmitate ניתנה מנה ראשונית של התרופה (234 מ"ג) ביום הראשון, לאחריה ניתן מינון של 156 מ"ג ביום השמיני וכל חודש לאחר מכן.

 

המחקר ענה על תוצא הסיום העיקרי עם ירידה מובהקת סטטיסטית ושיפור קליני במדד PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) עם שני התכשירים האנטי-פסיכוטיים לאחר ארבעה שבועות, עם ירידה משמעותית נוספת לאחר 9 ו-25 שבועות (תוצאי סיום משניים).

 

השיפור במדד PANSS הכולל מתחילת המחקר היה דומה לא שונה באופן מובהק בין שתי קבוצות הטיפול בכל נקודות הזמן במהלך המחקר.

 

תופעות הלוואי הנפוצות בשתי הקבוצות כללו כאב באתר הזריקה (17.2% עם Aripiprazole ו-24.8% עם Paliperidone), עליה במשקל (9.1% ו-16.8%, בהתאמה) ואקתיזיה (9.1% ו-10.9%, בהתאמה). בסיכומו של דבר, 56.6% מהחולים בקבוצת הטיפול ב-Aripiprazole Lauroxil ו-42.6% מאלו בקבוצת הטיפול ב-Paliperidone Palmitate השלימו את ששת חודשי המחקר.

 

ממצאי המחקר מאשרים את החשיבות של תכשירים אנטי-פסיכוטיים ארוכי-טווח בהקלה מהירה ויעילה בחולים אלו.

 

 

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני