חדשות

מומחים תומכים בחשיבות הרבה של עידוד הפסקת עישון בקרב חולי סכיזופרניה (מתוך כנס SIRS)

27/04/2019

 

מומחים טוענים כי קיים צורך בוער למצוא דרכים לסייע לחולי סכיזופרניה להפסיק לעשן, שכן הדבר עלול לסכן את חייהם. במהלך ההרצאה במסגרת כנס מטעם ה-Schizophrenia International Research Society, המומחים הסבירו כי לא רק שחולי סכיזופרניה מעשנים בשיעורים הרבה יותר גבוהים מהאוכלוסייה הכללית, אלא שעישון מהווה גורם מרכזי לתמותה מוקדמת באוכלוסיה זו.

 

החוקרים הציגו נתונים משני מחקרי עוקבה אודות הקשר בין עישון ותפקוד קוגניטיבי ואודות עישון וניסיונות אובדניים.

 

המדגם הראשון כלל 861 משתתפים עם סכיזופרניה, 450 חולים עם מחלות פסיכיאטריות חמורות אחרות ו-587 משתתפים ללא מחלה פסיכיאטרית אשר שימשו כביקורות בריאות.

 

תפקוד קוגניטיבי נבחן על-פי RBANS (Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status).

 

מהנתונים עלה כי עישון נקשר בקשר מובהק והפוך עם המדד הקוגניטיבי הכולל לפי סולם RBANS בכלל מדגם המחקר ובאלו עם סכיזופרניה, לאחר תקנון לגיל, מין, גזע והשכלה אימהית. בקבוצת החולים עם סכיזופרניה זוהה קשר מובהק והפוך עם מדדי Immediate Memory, Visual Constructional ו-Attention לפי סולם RBANS.

 

בנוסף, הקשר בין עישון ותפקוד קוגניטיבי נותר ברובו ללא-שינוי כאשר החוקרים כללו תקנון לחומרת התסמינים הפסיכיאטריים.

 

במדגם השני נכללו 253 חולים עם סכיזופרניה או הפרעות פסיכיאטריות חמורות אחרות. מהנתונים עלה קשר מובהק בין עישון פעיל ובין היסטוריה של ניסיונות אובדניים בכלל המדגם (יחס סיכויים של 2.80) ובקבוצת החולים עם סכיזופרניה (יחס סיכויים של 2.25).

 

מדגם שלישי כלל 789 משתתפים עם סכיזופרניה שנבדקו והיו במעקב להערכת התמותה והסיבה לתמותה לאורך שמונה שנים. עישון בתחילת המחקר זוהה כגורם המנבא המשמעותי ביותר של תמותה עקב סיבות טבעיות, כאשר הסיכון היחסי עלה למעלה מכפליים בקרב מעשנים (סיכון יחסי של 2.29).

 

בהרצאה שניה באותו כנס, דיווחו חוקרים על ממצאי סקירה שיטתית ומטה-אנליזה של 61 מחקרים להערכת הקשר בין עישון ובין מחלה פסיכוטית. מדגם המחקר כלל 14,555 חולים עם מחלה פסיכוטית שנהגו לעשן ו-273,162 חולים עם מחלה פסיכוטית שנמנעו מטבק.

 

מהנתונים עלה כי שיעורי העישון בקרב אלו שהתייצגו עם אירוע פסיכוטי ראשון עמדו על 0.57 (p<0.001). בנוסף, בקרב אלו שעישנו כל יום מחלה פסיכוטית התפתחה כשנה מוקדם יותר, בממוצע, בהשוואה ללא-מעשנים.

 

החוקרים גם השלימו שני מחקרי מקרה-ביקורת להערכת השכיחות של עישון בחולים עם אירוע פסיכוטי ראשון. במחקר הראשון נכללו 596 חולים עם אירוע פסיכוטי ראשון ו-333 עמיתים בריאים. מהתוצאות עלה כי 70.4% מאלו עם אירוע פסיכוטי ראשון ו-47.6% מהביקורות מעולם לא נחשפו לטבק. במחקר השני השלימו החוקרים ראיונות עם 1,150 חולים עם אירוע פסיכוטי ראשון ו-1,350 נבדקים ששימשו כביקורות בריאות, להערכת השימוש בסמים וטבק. מהנתונים עלה כי עישון היה נפוץ יותר משמעותית בחולי סכיזופרניה, בהשוואה לאלו ללא ההפרעה הפסיכיאטרית.

 

החוקרים מסיימים בכך שמציינים כי בחולי סכיזופרניה סיכון גבוה כמעט פי שלוש לעישון סיגריות, בהשוואה לאוכלוסיה הכללית של ארצות הברית. הם גם נוטים להיות מעשנים כבדים בשכיחות גבוהה יותר ולסבול מקשיים רבים יותר בהפסקת עישון. לכן, כל גורם העשוי להשפיע על הפסקת עישון באוכלוסיה הכללית עשוי להוביל לתוצאות בולטות עוד יותר בחולי סכיזופרניה.

 

מתוך כנס SIRS

 

לידיעה במדסקייפ

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני