חדשות

עדיפות ל-Cariprazine על-פני Risperidone לטיפול בתסמינים שליליים של סכיזופרניה (מתוך כנס ה-EPA)

12/07/2020

 

מנתונים שהוצגו במהלך כנס מטעם ה-European Psychiatric Association עולה כי טיפול ב-Cariprazine (ריאגילה) אינו רק יעיל יותר מ-Risperidone (ריספרדל) בטיפול בחולי סכיזופרניה עם תסמינים שליליים עיקשים, אלא גם בטוח ויעיל יותר באלו בהם הטיפול הנ"ל הוחלף מטיפול אנטי-פסיכוטי קודם שהיה לא-יעיל.

 

החוקרים הציגו ניתוח פוסט-הוק להערכת יעילות Cariprazine לעומת Risperidone בטיפול בתסמינים שליליים ראשוניים ואקוטיים בחולי סכיזופרניה. הם ציינו כי מחקרים קודמים להערכת תרופות אנטי-פסיכוטיות אטיפיות, כולל Risperidone, לא הצליחו לאשר השפעה כנגד תסמינים שליליים עיקשים.

 

מאחר ו- Cariprazine כעת נמצא יעיל בטיפול בחולים עם תסמינים שליליים עיקשים, החוקרים השלימו ניתוח בן שני-חלקים של שני מחקרים בשלב 3. הראשון היה מחקר בן שישה שבועות שהיה מבוקר פלסבו ו-Risperidone וכלל חולים עם תסמינים אקוטיים של סכיזופרניה.  מבין המשתתפים במחקר, 145 חולקו באקראי לטיפול ב- Cariprazine במינון 4.5 מ"ג/יום, 67 טופלו ב-Risperidone במינון 4.0 מ"ג/יום ו-148 היו בקבוצת הפלסבו.

 

המחקר השני היה מחקר מבוקר Risperidone אשר נערך לאורך 26 שבועות בחולים עם תסמינים שליליים עיקשים במשך לפחות שישה שבועות, עם תסמינים פסיכוטיים יציבים. במחקר זה, 35 חולים חולקו באקראי לטיפול ב- Cariprazine במינון 4.5 מ"ג/יום, 16 טופלו ב-Risperidone במינון 4.0 מ"ג/יום ו-35 היו בקבוצת פלסבו.

 

מהנתונים עלה כי הן Cariprazine במינון 4.5 מ"ג ביום והן Risperidone במינון 4.0 מ"ג ביום הביא להפחת משמעותית של מדד PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) מתחילת המחקר, בהשוואה לפלסבו (הבדל ממוצע ריבועי של לפחות 10.57- ו-13.17-, בהתאמה). כמו כן, החוקרים לא זיהו הבדלים בין קבוצות הטיפול במדד PANSS הכולל.

 

עם זאת, רק בקרב מטופלים ב- Positive and Negative Syndrome Scale נרשמה ירידה מובהקת סטטיסטית במדד תסמינים שליליים לפי סולם PANSS בחולים עם תסמינים שליליים עיקשים (הבדל ממוצע ריבועי של לפחות 1.98- לעומת 0.813- עם Risperidone).

 

בקרב חולים עם תסמינם שליליים עיקשים, 26 שבועות טיפול ב- Cariprazineלווה עוד בירידה גדולה יותר במדד תסמינים שליליים עיקשים לפי סולם PANSS, בהשוואה לפלסבו (הבדל ממוצע ריבועי של לפחות 2.73- לעומת 1.56- עם Risperidone).  לא תועדו הבדלים משמעותיים בין התרופות בהפחתת תסמינים חיוביים, דיכאון, או מדדי תנועה.

 

החוקרים מסבירים כי ניתן לטעון כי בעוד ש- Cariprazine ו-Risperidone דומים ביעילותם כנגד התסמינים בכללותם, רק Cariprazine הוביל לשיפור עיקרי בתסמינים שליליים בחולים אקוטיים.

 

מתוך כנס מטעם ה-EPA

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני