חדשות

Torezolid Phosphate מספק שיפור מהיר בזיהומי עור ומבני עור מסובכים (מתוך כנס ה- ECCMID)

25/04/2010

מאת מיכל איזנשטט

מתוצאות מחקר חדש שפורסם בכנס ה- ECCMID, עולה כי Torezolid Phosphate נסבל היטב ומשפר תוצאות קליניות ומיקרוביולוגיות בחולים עם זיהומי עור ומבני עור מסובכים (complicated skin and skin-structure infection [cSSSI]).

לדברי החוקרים, Torezolid Phosphate הראה פי 4 – 16 פעילויות בהשוואה ל- linezolid, בטיפול בפתוגנים גראם חיוביים.

מטרת המחקר הייתה לחקור את השימוש בשלוש מנות של Torezolid Phosphate, עפ"י פרופיל הבטיחות והיעילות המיקרוביולוגית בחולים עם cSSSI, תוך התמקדות בתוצאות הקליניות של אלו עם מחלות חמורות.

במחקר הנוכחי נכללו בני 18 שנים ומעלה שנזדקקו לטיפול אנטיביוטי פומי עקב אבחנה של cSSSI, ובכלל זה – מורסות גדולות, צלוליטיס וזיהומי פצע.

במהלך המחקר הנוכחי, 188 נבדקים קיבלו לפחות מנה אחת של תרופת המחקר – אוכלוסית הבטיחות.  לאחר בחירה אקראית של מקבלי טיפול פומי של Torezolid Phosphate – 200, 300 או 400 מ"ג פעם ביום במשך 5 עד 7 ימים, 154 נבדקים הראו פתוגן שבודד במקור והיה אחראי למחלה – אוכלוסית ההערכה המיקרוביולוגית.  מתוך אוכלוסיה זו, 82 ענו על הקריטריונים של cSSSI חמור, כלומר אחד מהבאים: מורסה חמורה, פצע ניתוחי לאחר טראומה, או צלוליטיס עמוק.  חולים אלו היוו את אוכלוסית ה cmITT (clinically modified intention-to-treat population).

במהלך המחקר בוצעו הערכות תוך בדיקת ריפוי (test-of-cure [TOC]), 4 – 14 יום לאחר הטיפול.

מתוצאות המחקר עולה כי באוכלוסית ההערכה המיקרוביולוגית, טרם מתן הטיפול, הפתוגן הנפוץ ביותר היה Staphylococcus aureus (90%), כאשר 81% מהם היו MRSA (methicillin-resistant S aureus).  על פני כל מינוני תרופת המחקר, שיעורי האירדיקציה של הפתוגן ב- TOC עמדו על 97.7% עבור כל הפתוגנים, עם 97.9% עבור MRSA, ו 95.7% עבור MSSA (methicillin-sensitive S aureus).  מבחינת התוצאות הקליניות באוכלוסיה זו, שיעורי הריפוי נעו בין 92.6% - 100% עבור MRSA, ו 88.9% - 100% עבור MSSA.  לא הודגם קשר בין מינוני התרופה והתוצאות המיקרוביולוגיות או הקליניות.

בניתוח קבוצת החולים עם cSSSI חמור, שיעורי הריפוי הקליני נעו בין 89% ל- 100%.  יתרה מזאת, מבחינה מיקרוביולוגית, ב- 61 החולים עם זיהום ב- S aureus, הופיעה אינדיקציה של 100% מהפתוגנים.  כמו כן באוכלוסיה זו, גדלי הנגעים המקסימאליים קטנו בהתמדה עם קבלת הטיפול.  החולים אשר נצפתה להם עליית חום בתחילת המחקר היו א-פיבריליים ביום השני לקבלת הטיפול, וכן 95% מהחולים עם ספירת דם לבנה גבוהה בתחילת המחקר הדגימו ירידה בה של כ- 10% ביום השלישי.

מניתוח אוכלוסיית הבטיחות עולה כי תופעות הלוואי הנפוצה ביותר כתוצאה מתרופת המחקר היו בחילה, שלשול, הקאות וכאבי ראש.  לא הופסק טיפול עקב תופעות לוואי, ולא נראתה החמרה בתופעות כתוצאה מעלייה במינון.

החוקרים מסכמים כי כל שלושת מינוני תרופת המחקר סיפקו שיפור מהיר בכל ההערכות שתוארו, ועל כן תומכים בשימוש ב- Torezolid Phosphate בטיפול ב- cSSSI כשהמנה האפקטיבית המינימאלית הינה 200 מ"ג אחת ליום.

מתוך כנס ה- ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), שנערך באפריל 2010 בוינה, אוסטריה.

לידיעה מ docguide

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני