חדשות

תוצאות מבטיחות ל-Rifampin כנגד שחפת לטנטית (N Engl J Med)

04/08/2018

 

טיפול בילדים ומבוגרים עם זיהום לטנטי בשחפת (LTBI או Latent Tuberculosis Infection) בארבעה חודשים של Rifampin () היה דומה בבטיחות וביעילות טיפול בן תשעה חודשים ב-Isoniazid, אך עם היענות גבוהה יותר לטיפול, כך עולה משני מחקרים גדולים בשלב 3, שפורסמו בכתב העת New England Journal of Medicine.

 

במחקר בקרב מבוגרים חוקרים מקנדה חילקו באקראי מבוגרים עם LTBI לטיפול בארבעה חודשים של Rifampin או תשעה חודשים של Isoniazid למניעת שחפת פעילה בתוך 28 חודשים מההקצאה האקראית.

 

החוקרים מדווחים כי משטר טיפול בן ארבעה חודשים של Rifampin היה לא-נחות, בהשוואה לטיפול בן תשעה חודשים של Isoniazid ולווה בשיעור גבוה יותר של השלמת הטיפול ובטיחות טובה יותר.

 

בקרב 3,443 החולים שטופלו ב-Rifampin, ארבעה פיתחו שחפת פעילה מתועדת וארבעה פיתחו שחפת פעילה קלינית במהלך מעקב של 7,732 שנות-אדם, בהשוואה לארבעה וחמישה חולים, בהתאמה, מבין 3,416 המטופלים ב-Isoniazid לאורך מעקב של 7,652 שנות-אדם. ממצאים אלו עמדו בתוך שולי העדר-נחיתות ומשטר Rifampin לא היה יעיל יותר מטיפול ב-Isoniazid.

 

עם זאת, שיעורי השלמת משטר הטיפול ב-Rifampin היו גבוהים יותר ב-15.1 נקודות אחוז. ההבדלים באירועים חריגים בדרגה 3-5 שתועדו לאורך 146 הימים עמדו על 1.1-  נקודות אחוז בכלל האירועים ועל 1.2- נקודות אחוז באירועי רעילות כבדית.

 

 

מהמחקר שנערך בילדים עלו תוצאות דומות, כאשר מבין 422 ילדים שטופלו ב-Rifampin, 360 ילדים (85.3%) השלימו טיפול בן ארבעה חודשים, כאשר מבין 407 ילדים שטופלו ב-Isoniazid, 311 ילדים (76.4%) השלימו את תשעת חודשי הטיפול.

 

לא תועדו אירועים חריגים בדרגה 1-5 משנית לאחת התרופות. שחפת פעילה, כולל מקרה אחד שהיה עמיד ל-Isoniazid, אובחנה בשני ילדים תחת טיפול ב-Isoniazid במהלך מעקב של 542 שעות-אדם; ולא תועדו מקרים בקבוצת הטיפול ב-Rifampin במהלך 562 שנות-אדם.

 

החוקרים כותבים כי הממצאים משני המחקרים חשובים, מאחר ומשטר טיפול בן תשעה חודשים ב-Isoniazid לווה בהיענות נמוכה יותר והשפעות רעילות בילדים ומבוגרים.

 

N Engl J Med. Published online August 1, 2018

 

לידיעה במדסקייפ

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני