מאמרי מערכת

הערכת עלות/תועלת : טכנולוגיית ה-VAC לטיפול בפצעים קשיי ריפוי/מאת בעז גנזבורג (*) עורך מינהל רפואי

17/12/2007

רקע ומטרה: לבחון את המשמעות הכלכלית הרפואית של הטיפול בפצעים כרוניים, ופצעים אקוטיים באמצעות טכנולוגיית ה-V.A.C בהשוואה לטיפול סטנדטי.

 

שיטות והנחות יסוד: נבנה מודל סימולציה שבחן את תוחלת העלות של שתי שיטות הטיפול תוך שימוש בהסתברויות הצלחת טיפול, השימוש במרכיבי הטיפול השונים, קביעת מדדי איכות חיים למצבי פצע שונים. התוצאה העיקרית שנבחנה היא חישוב היחס של תוספת העלות הנדרשת כדי להוסיף למטופל שנת חיים מתואמת איכות אחת (QUALY ). בפצעים אקוטיים הניתוח חישב עלויות בלבד. הורצו מבחני רגישות כדי לבחון את השפעת השינויים בהנחות היסוד של המודל על התוצאה המרכזית.

 

תוצאות: בפצעים כרוניים יחס תוספת העלות לתוספת יח' QUALY שהתקבל הוא של 813 $ - יחס המעיד על עלות/תועלת טובה מאוד. בפצעים קשיי ריפוי שאינם מגיבים היטב לטיפול סטנדרטי חלופת ה-VAC עשוייה להיות גם דומיננטית, היינו גורמת לחיסכון כספי ולשיפור איכות חיי החולה במקביל. בפצעים אקוטיים ל-VAC פוטנציאל חיסכון כספי משמעותי.

 

מסקנות: יש מקום ורציונל לשקול הכללת ה-VAC בסל הבריאות בטיפול בפצעים כרוניים. לפצעים קשיי ריפוי שאינם מגיבים היטב לטיפול סטנדרטי לחלופת ה-VAC יש מקום לפי CLASS D  , ללא תוספת עלות. כך גם לגבי טיפול באמצעות ה-VAC בבתי החולים בפצעים אקוטיים.

 

למצגת מסכמת הכוללת תיאור הטכנולוגיה  

לצפייה בהרצאה על הנסיון הישראלי ברמב"ם ב-VAC מתוך כנס הכירורגיה השנתי 

 

הערת המערכת: אנו מביאים אנליזה שוב לאור העובדה שכיום מתנהלים דיוני ועדת הסל. רבות נכתב ונאמר כבר על השימוש בנתוני עלות/תועלת, ומכיוון שיש כאן דוגמא לטכנולוגיה עם יחס מאוד אטרקטיבי מצאנו לנכון להציגה אצלנו ולעקוב בהמשך לגבי החלטת הועדה בנוגע לטכנולוגיה זו...

(*)  מסמך זה הוכן ע" בעז גנזבורג, מנהל חברת ב.ג.פתרון עסקי המתמחה בהכנת ניתוחים פרמקואקונומיים עבור חברת כמיטק, משווקת ה-V.A.C בישראל. הניתוח שהוכן כאן מתבסס על מחקרים קליניים, חוות דעת של פאנל מומחים, והערכת ונתוני מחירי שירותים רפואיים המופיעים בקובץ המחירון של משרד הבריאות ומקורות נוספים. לתמורה הניתנת בגין הכנת הניתוח הכלכלי-רפואי והמסמך אין זיקה או קשר לתוצאות ולמסקנות העבודה.

למידע נוסף, שאלות והבהרות ניתן לפנות לבעז גנזבורג לדוא"ל bg@e-med.co.il

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני