מאמרי מערכת

מה עושים עם אבא קשיש עם אלצהיימר ודמנציה ?/מאמר אורח נוסף מאת הרב יעקב וינר

13/07/2015

בקשה:

אני מטפל באב קשיש בביתי . אבי סובל מדמנציה ומאלצהיימר כתוצאה מכך הוא לא מכיר אותי ואת

יתר בני המשפחה . רוב הזמן אנחנו מרגישים שנפלה בחלקינו זכות לטפל באבא באהבה ובמסירות.

אך לאחרונה הטיפול באבי מכביד עלי ונחוצים לי דברי חיזוק בכדי להבין את התרומה שאו תורמים

לעצמינו ולחברה בכך שאנו מטפלים באב קשיש במסירות ואהבה.

 

מענה:

ידידי היקר,

מצוות כיבוד אב ואם היא אחת מעשרת הדיברות ומהמצוות הקשות לקיום . לא בחינם התורה

מבטיחה למי שמקיים את המצווה "למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך " ורבינו בחיי כותב שהזמן

שמושקע בטיפול אב ואם , מוחזר לאדם במלואו בסוף ימיו וכלול בברכת למען יאריכון ימיך.

מסופר בספר שם הגדולים שרב גדול מבגדד חלם שהוא יושב בגן עדן בשולחן עם קצב מאיזה עיירה

בבבל וכשהרב  התעורר הוא  רצה לפגוש אותו ולכן נסע לאותה עיירה שראה בחלום. כשהרב פגש את הקצב הוא התעניין בסדר יומו והקצב סיפר לו שיש לו אב ואם קשישים והוא מסתובב סביבם ומעיר אותם מלביש ומאכיל אותם רוחץ אותם ודואג לכל חסרונם .

הרב סיפר לקצב על חלומו שהם יושבים ביחד בגן עדן והוסיף דע לך שאתה לא יושב בשולחן שלי

אלא אני יושב בשולחן שלך.

חז"ל אומרים במסכת ברכות " היזהרו בחכם ששכח תלמודו מחמת אונסו שלוחות ושברי לוחות

מונחים בארון"  אלו הם הלוחות שמשה רבינו שברם ברדתו מהר סיני ואוחסנו יחד עם הלוחות

השניות השלימות בארון אשר בקדשי קודשים שבבית המקדש. אף על פי שבית המקדש חרב מכל מקום יש מסר נצחי שאנו לומדים ממנו איך להתייחס ולהתנהג עם "הכלים השבורים"    שבתוך המשפחה והחברה.  אנו צריכים להתייחס אליהם כאילו שהם בריאים ושלמים בלי שוני.  וזהו הנמשל של לוחות שבורות לחכם ששכח תלמודו מחמת אונסו.

כשיהושוע בן נון כבש את הארץ וניצח 13 מלכים'  מגלים לנו חז"ל שהיה ארון מיוחד שבו נמצאו שברי הלוחות שהיה לפני הצבא ובכל קרב ניצחנו. זה מראה שכוחו של עם ישראל הוא בכך שאנו מתייחסים ומטפלים בשברי כלים בכבוד ובהערכה הראויה.

חז"ל אומרים שעם ישראל ירש מאברהם אבינו 3 תכונות שהם הסמל של העם: רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים .

השורש של המילה גבורה היא גבר האות ג מסמלת גומלי חסדים.

האות ב מסמלת ביישנים.

האות ר מסמלת רחמנים.

היינו שהגבורה של עם ישראל היא במילוי תכונות אלו שירשנו מאברהם אבינו.

 

ידידי היקר , ההורים נמשלים לשכינה ובכך שאתה מחזיק את אביך בבית, השכינה שורה בו וזה מבטיח שהברכה תשרה בבית ותפילותיך מתקבלות בשמיים.

על ידי טיפולך המסור הנך עושה חסד עצום וכשאנו עושים חסד הקב"ה עושה עמנו חסד והחסד

שאתה מייצר גורם שילדי ישראל יהיו בריאים ושהחולים ירפאו וחיילינו יחזרו מהקרב בריאים ושלמים.

ודאי שמצווה זו למרות הקושי אתם מקיימים אותה " לפום צערא אגרא"  על פי רמת הקושי מקבלים שכר. ובוודאי בזכות מצווה זו שהנך תורם לכלל ישראל תבוא הגאולה השלמה במהרה אמן.

 

הרב יעקב וינר שליט"א  -  עומד בראש מוקד רפואה והלכה ביד שרה, אשר נותן מענה בשאלות הלכתיות רפואיות לאנשי צוות רפואי וקהל רחב.

 במייל  machonr@yadsarah.org.il  ובטלפון 02-6444590 ובכתובת שדרות הרצל 124 ירושלים.

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני