החברות הנותנות חסות לאתר האיגוד הישראלי לקרדיולוגיה ילדים:

lumify