נותני החסות לאתר החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית:

מטרנה - קרוב לאמא מאי פעם
סימילק קומפורט
טיפטיפות פריפל
נורופן לילדים