חדשות

המלצות משה''ב באשר לשימוש בהפרין וקלקסן על רקע דיווחים על תגובות אלרגיות

30/04/2008

בדיקות קפדניות שבוצעו בתכשירי "הפרין" בעקבות תגובות אלרגיות חמורות בארה"ב ובאירופה נמצא החומר over-sulphated-condroltin-sulphate ברמות שונות בתכשירים.

 

יש להדגיש כי לא הוכח בוודאות קשר סיבתי בין החומר לבין תופעות לוואי שנצפו במספר מדינות בהן ניתן "הפרין" שאינו מקוטע במתן תוך ורידי. לאחרונה דווח על נוכחות חומר זה במספר אצוות של התכשיר enoxaparin sodium(Clexane®)  במספר ארצות בעולם וגם באצוות המיועדות לשיווק בישראל. רמת החומר מנוטרת בקפדנות באצוות התכשיר.  על מנת למנוע מחסור בשוק, ובדומה למדיניות של רשויות בריאות מערביות, הוחלט לאפשר שימוש מבוקר בתכשיר למרות נוכחות רמות נמוכות של החומר.

 

המלצות משרד הבריאות:

 

חשוב להמשיך את הטיפול בתכשיר חשוב זה בהתאם להוראות הרופא המטפל ובפיקוחו. יש לדווח על כל תופעת לוואי הקשורה לתכשיר "הפרין" או "הפרין" בעל משקל מולקולרי נמוך כגון enoxaparin sodium (Clexane®) לרופא המטפל. דיווחים ירוכזו במשרד הבריאות, אגף הרוקחות במחלקה לפרמקולוגיה קלינית. כאמצעי זהירות, יש להמנע במידת האפשר מהזרקה תוך ורידית או תוך עורקית של התכשיר. במידה והשימוש בתכשיר יעשה באופנים אלו, על הרופא המטפל  להבטיח זמינות של טיפול תומך ומעקב צמוד.

 

הערת המערכת:  לדיווח מתאריך 27/3/08 על הסרת הפרין מהמדפים במדינות שונות באירופה - נא להקליק כאן.

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<