Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 15/08/2020  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/11/2006 מונחים רפואיים בעברית - מאת הפרופ' זרם פריאר

בדיוננו במחלת  Marfan הזכרנו את העובדה שלעיתים הריאות במחלה זו מפתחות  מצב של אמפיזמה, כלומר בועות הריאה נפוחות, לא גמישות ולא מתקפלות. אמפיזמה מתורגמת לעברית במילה "נפחת", שם המתאים למציאות. השורש "נפח" במקור מופיע במקרא, ומאחר ולא מזמן התחלנו שוב את המחזור השנתי של קריאת פרשיות התורה, במקום הוא, להיזכר שכתוב על הקדוש ברוך הוא בעת בריאת האדם  "ויפח באפיו רוח חיים" כלומר  הקב"ה החיה את האדם על ידי נפיחה באפו. מנגד ביטוי מקראי דומה  אומר לנו בדיוק את ההיפך: "נפח נפשו" הכוונה היא הוציא נשמתו, מת. הנביא ירמיהו משתמש לראשונה בביטוי זה באומרו: "אומללה יולדת השבעה, נפחה נפשה".   אם כן יש לנו שני ביטויים דומים  המתארים שני מצבים מנוגדים, "לנפח באף רוח חיים", הוא להחיות ואילו "נפח נפשו " – מת. שימוש שלישי  בשורש "נפח"  לגרום לאכזבה:- "הפיח נפש פלוני" רוצה לומר שהוא גרם למישהו מפח נפש או אכזבה.

בדיון הקליני מתואר אדם צעיר, אצלו  בבדיקת ההדמיה נמצאו  קשריות בכבד ובטחול. בדקנו מה עמדתו של מילון האקדמיה ללשון העברית כלפי המילה "קשר", ומה בין קשר לקשריר ?

"קשר" אומר המילון תירגום המילה "node"  לדוגמא "Osler"s nodes  הן קשרי אוזלר האופייניות למחלת אנדוקרדיטיס זיהומית. אך קשר משמש גם לתאר בלוטת לימפה, לדוגמא "דלקת קשרי המעי" מתאר המצב הידוע בלועזית  mesenteric lymphadenitis או דלקת בלוטות המזנטריום. שני מונחים רפואיים נוספים המשתמשים  במילה קשר במובן של node הם  אדמנת קשרית  erythema nodosum  ודלקת עורקים קשרית    periarteritis nodosa.

אם כן קשריר מהו ? קשריר – קשר קטן הוא, "nodule" בלועזית  לדוגמא "קשריר בלוטת התריס"  הוא thyroid nodule""  וכן דלקת קשרירי הלימפה היא lymphadenitis.

             


סגור חלון