Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 15/08/2020  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/02/2007 מונחים רפואיים בעברית / מאת פרופ' זרם פריאר

Cataract  מונח יווני שמשמעותו מפל מים. בימי קדם רווחה הדעה כי עכירות העדשה של העין נובעת משפיכת פסולת  המוח לתוך העין. ניתוח ה   Cataract  ידוע עוד מימי הביניים. מקובל לחשוב שהטכניקה של הניתוח באה אלינו מההודים. הניתוח המקובל  אז לא כלל את הוצאת העדשה מהעין, אלא המנתחים הסתפקו  בשחרור העדשה מהקופסית ודחיקתה מטה, מתחת לשדה הראייה.של החולה. רק בתחילת המאה התשע עשרה למדו האופתלמולוגים  להוציא את העדשה כולה מהעין.

הנוהל להורדת העדשה מתחת לשדה הראייה הוא מקור השם העברי לעכירות העין שהוא "ירוד" כי מורידים את העדשה ממיקומו הרגיל. הסבר זה קיבלתי מידידי פרופ' שמואל קוטק, פרופסור אמריטוס לתולדות הרפואה, באוניברסיטה העברית.           

בטרם שנעזוב את העין נסכם את מה שלמדנו עד כה :

קטרקט הוא מפל מים ביוונית, וגם בלטינית. בימי הביניים מקובל היה לחשוב שהעכירות בעין נובעת משפיכת הפסולת של המוח לתוך העין, ופסולת זו גורמת לעכירות העדשה.

המונח העברי לקרטרקט הוא "ירוׁד".  מונח זה מקורו בטכניקת הניתוח לקטרקט, כי בניתוח, הכירורגים לא הוציאו את העדשה כפי שמקובל היום, אלא ניתקו אותה מהקופסית בלבד  ודחפו אותה למטה אך השאירו אותה בתוך גלגל העין.

כעת נצא מהעין ונדון במונחים שהופיעו במגזין הקודם. דברנו על תינוק רפה – the floppy infant – המכונה בעברית "התינוק הרופס". המלה "רופס" מקורה בתלמוד ומשמעותה רך וחלוש. "מקום שמוחו של הילד רופס"  כתוב במסכת ערובין, והכוונה כמובן למקום אותו אנחנו מכנים "מרפס" שנשאר רך בשנה הראשונה לחיי התינוק ונסגר בדרך כלל בגיל שנה וחצי. למדנו שאחת הסיבות לילד הרופס היא הפרעה בחיבור בין העצב לבין השרירי, the neuromuscular junction.   גם לחיבור זה  מונח עברי והוא מִצְמֶת  העצב והשריר  - מצמת נגזר מהמילה צומת ועל משקל של מגדל, מפרש. במצמת בין עצב לשריר ובין עצב לעצב מופרש חומר המעביר את הגירוי, הלא הוא ה neuro-transmittor  וגם לזה יש לנו מונח בעברית והוא ה  "מסרן עצב".

סגור חלון