Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 06/07/2020  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/09/2007 האם חומצה ולפרואית מדכאת את בלוטת התריס?

 

תת-פעילות תת-קלינית של בלוטת התריס מוגדרת כמצב בו קיימת עלייה ברמת ה TSH בדם מעל  5 מילי- יחידות בין לאומיות לליטר,  ללא תופעות קלינית. הרמות של thyroxyne  ושל   T3  על פי רוב  תקינות. מצב זה יכול להתפתח במשך הזמן למצב של  תת-פעילות גלויה. הסיבוכים  לתת-פעילות בלוטת התריס הם הגברת הסיכון לפתח פסיכוזה בי-פולרית,  הסתיידות העורקים, אוטם שריר הלב, עלייה בתנגודת הפריפרית וכאשר מדובר בנשים הרות, עיכוב בהתפתחות העובר. מחקרים קודמים שעסקו בהשפעת חומצה ולפרואית על תפקוד בלוטת התריס הגיעו למסקנות סותרות – ממחקרים ששללו כל השפעה ועד מחקרים שמצאו כי לא רק רמות ה TSH פתולוגייות אלא גם רמות ה  T4  וה  T3. 

במחקר לפנינו נבדקה  השפעת נטילת חומצה וולפרואית על  רמת ה TSH בדם  וכן באלו תנאים חומצה וולפרואית עשויה להזיק – במילים אחרות מהן  גורמי הסיכון שלה.

המחקר נמשך שנתיים וכלל 143  חולים אפילפטיים שטופלו בחומצה וולפרואית. מתוכם ב 36 מקרים, רמת ה TSH בדם היה גבוה מהגבול העליון הנורמלי – שהוא 5 יחידות בין-לאומיות לליטר. במילים אחרות ב 25% נטילת התרופה חומצה וולפרואית גרמה למצב של תת-תריסיות, תת-קלינית. ב 35 ילדים בקבוצת הבקרה, שלא קבלו תרופה אנטי-אפילפטית, לא נצפתה עלייה ברמת ה TSH בדם, והתוצאות מובהקות.

נמצאו שלושה גורמי סיכון:

הגיל : בחולים שטרם מלאו להם 3.9 שנים, הסיכון לפתח תת-תרסיות היה גבוה יותר.

טיפול בתרופות נוספות:    כאשר החולה קיבל תרופות  אנטי אפילפטיות בנוסף לחומצה וולפרואית, הסיכון לפתח תת-תרסיות  גבר.

משך זמן הטיפול: כאשר הטיפול נמשך פחות מששה  חודשים הטיפול לא גרם לעלייה ברמות ה TSH, וגם כאשר הטיפול נמשך למעלה משנתיים לא נצפתה עלייה בסיכון. תקופת הטיפול בה גבר הסיכון לפתח תת-תרסיות קלינית היה בין חצי שנה לבין שנתיים.

 

המחברים מסכמים, שיש מקום להמליץ לבדיקת  רמת ה TSH בדם כאשר חולה אפילפטי נמצא בקבוצת סיכון לפתח תת-תריסיות, כלומר אם הוא מקבל  תרופה אנטי-אפילפטית בנוסף לחומצה וולפרואית, כאשר טרם מלאו לו ארבע שנים וכאשר הטיפול נמשך למעלה מששה חודשים ועד שנתיים. המנגנון דרכו חומצה וולפרואית מדכאה   פעילות בלוטת התריס  אינו ידוע בוודאות. ידוע שטיפול  בחומצה וולפרואית לתקופה ממושכת מוריד  את רמת האבץ והסלניום בגוף. כן ידוע, כי סלניום מרכיב חיוני במספר אנזימי בלוטת התריס. ייתכן אם כן שהירידה בתפקוד בלוטת התריס קשור לירידה בכמות הסלניום.

 

הערת העורך

המחברים אינם מתייחסים לשאלת הטיפול בתת-תרסיות במקרים אלה.  ההיגיון אומר שאין מקום לטיפול  בתת-תרסיות של מקרים אלה:-

כי על אף העלייה ב  TSH  אין ירידה ב  T4. נוצר מצב של compensated hypothyroidism  אשר לדעת האנדוקרינולוגים אינו דורש טיפול , שנית, יש סיכוי  שהמצב ייעלם מעצמו עם הגיל...

 

 המאמר הופיע בירחון Journal of Pediatrics  לחודש אוגוסט 2007

 

Risk factors for development of subclinical hypothyroidism during valproic acid therapy.

Mikati MA, Tarabat H, Khalil A, et al.

J Pediatr2007;151:178-81.

  

סגור חלון