Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 12/07/2020  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/10/2007 מונחים רפואיים בעברית, מאת הפרופ' זרם פריאר

אחד המאמרים שנסקרו החודש במגזין הפדיאטרי עוסק  בשבר בגולגולת ובנזק למערכת העצבים שמתלווה לשבר. נביא מספר מונחים לועזיים המופיעים במאמר ונבדוק אם קיימים תרגומים עבריים.  

נתחיל  במלה tremor.  שתי מילים עבריות מתארות תופעה זו. "רעד" ו"רטט". Intention tremor, הרעד שהולך וגובר כאשר החולה מתבקש לקרב את האצבע אל האף  נקרא בעברית " רטט כוון ", או "רטט החטאה", כי החולה מחטיא את האף בפעם הראשונה ורק לאחר ניסיונות חוזרים  מתקרב למטרה.

חולה אחד במאמר היה במצב של lethargy, מלה שתרגמנו ב "ישנוניות". בינתיים גיליתי שהאקדמיה לא מכירה ב"ישנוניות" אלא מדברת על "רדמת". רק הזמן יראה איזו משתי המונחים ישרוד.

מאחר והמאמר דן בשבר בגולגולת, קרומי המוח מוזכרים מספר פעמים. ה dura mater הקרום הקשה, החיצוני נקרא פשוט "קרום הדורה" או "קרום הקשית". מתחת לקרום הדורה מונח הקרום האמצעי העדין יותר ה " arachnoid". המילה נגזרת מהיוונית וגם מהלטינית ומשמעותה "קרום העכביש". דימומים מתחת לקרום העכביש subarachnoid hemorrhage  היא תופעה לא נדירה והמונח "דימום תת-עכבישי" נמצא בשימוש נרחב אצל הנוירולוגים. 

הקרום השלישי הדבוק לרקמת המוח דק ושקוף. למדנו עליו כאשר למדנו אנטומיה, אך מבחינה רפואית אין לא כנראה חשיבות רבה. בכל זאת כיבדו  את ה pia mater בתרגום עברי והוא " קרום עדין" או "קרום רך" וכשמו כן הוא.

אנחנו רגילים לקרא להמטומה "שטף דם" אך לא כן האקדמיה המעדיפה המונח "צרור דם" ולכן cephalhematoma   מתורגם  "צרור דם בראש". Extradural hematoma"  " צרור דם מחוץ לקרום הקשה.

           

לסיכום למדנו ארבעה מונחים עיקריים.

Tremor  הוא רעד או רטט.

Lethargy   מקביל למונח העברי  "רדמת"  אם כי נראה לנו המונח "ישנוניות" עממי יותר. מה גם אפשר להתבלבל בין "רדמת" lethargy" לבין המלה "תרדמת"  המתאר מצב של "coma". 

לאחר מכן דברנו על קרומי המוח – הקרום הקשה, וכשמו כן הוא, הקרום האמצעי שהוא הקרום העכבישי, והקרום התחתון והעדין מכולם.

בסוף למדנו שהאקדמיה מעדיפה את המונח "צרור דם" במקום התיאור המקובל יותר "שטף דם".  

סגור חלון