Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 25/02/2020  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

29/05/2008 בתמצית: האם הנקה מגנה מפני אסתמה?

האם הנקה ממושכת וללא תוספות  מצמצמת את הסיכון לפתח אסתמה ואלרגיות אחרות בגיל שש וחצי שנים ?   

השיטה: נבחרו 31 בתי חולים בבלרוס.  המחקר התחקה אחר מעל 13000 אמהות עם תינוקם עד גיל שש וחצי. כל האמהות בבית חולים אחד נבחרו באקראי להצטרף לקבוצת ההנקה הממושכת או לקבוצת הבקרה.

התוצאות נבדקו בגיל שש וחצי שנים ועל בסיס שתי  ממצאים עיקרים:

1.  המידע בקשר לסימני אסתמה בגיל שש וחצי

2.  בדיקת עור לחמש אנטיגנים רספירטוריים שכיחים.

בבתי חולים שנבחרו לקבוצת ההנקה הממושכת, צוות של יועצות הנקה הצליחו להגדיל את מספר הנשים המניקות באופן בלעדי  3 חודשים ו 12 חודש לאחר הלידה. בקבוצה שינקה באופן בלעדי לא נמצא שההנקה הגנה מפני מחלות אלרגיות, כולל אסתמה, ולא הפחיתה את מספר תבחיני העור החיוביים.

המסקנה:  מחקר זה  אינו תומך בטענה שהנקה בלעדית לתקופה ממושכת מונעת הופעת מחלות אלרגיות כולל אסתמה .  המאמר האוריגינלי הופיע ב British Medical Journal  והתמצית עם דיון ב  Journal of Pediatr  מחודש מרץ 2008.

 

בדיון הכותב משבח את שיטת המחקר. מספר מחקרים כבר חקרו את השפעת ההנקה על הופעת האסתמה אך המתודולוגיה הייתה לקויה. יתרון מחקר זה מספר גדול של נבדקים כאשר בתי חולים שלמים ולא אמהות בודדות חולקו באקראי לאחת משתי הקבוצות – הנקה ממושכת או הנקה לתקופה קצרה או בכלל לא. המידע על נתוני ההנקה היה מהימן והתקבל באופן פרוספקטיבי.

מנגד השימוש בתוצאות בדיקות העור הוא בעייתי כי ידוע שבדיקה זו אינה מהימנה. המחקר מצא שהנקה ממושכת אינה מגינה כנגד התקפות אסתמה, ולדעת  המבקר את המאמר, זה המחקר האיכותי ביותר שחקר את הנושא.

           

 

No reduction in risk in childhood asthma/allergysymptoms found with longer breast feeding

Kramer MS, Matush L, Vanilovitch I et al

BMJ 2007;335:815-20

 

סגור חלון