Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 25/02/2020  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/11/2010 הרפואה בראי ההיסטוריה: הניקוש וההאזנה.

 

עד המאה השמונה עשר, היו רק מעט אמצעי עזר לבדיקת החולה. הרופא, עוד בשחר תולדות הרפואה, מישש את הדופק, אך בהעדר שעונים בעלי מחוג לשניות, לא ספר את מהירות הדופק בדייקנות.  היה זה Sir John Lichfield  שחי בין השנים 1649 ועד 1734 אשר המציא את השעון למדידת הדופק. שעון זה פעל במשך דקה אחת בלבד וכך איפשר מדידה מדויקת של מהירות הדופק. הממציא כתב ספר על ההמצאה אשר הופיע בשנת 1707. 

 

המדחום לא היה בשימוש נרחב עד סופה של המאה השמונה עשר. על אף העובדה שהמדחום הומצא על ידי Sanctorius  בתחילת המאה השבעה עשר.  רופא סקוטי, James Currie  שמו, שחי בין השנים 1756 ועד 1805 טיפל בחולי טיפוס הבטן על ידי אמבטיות קרות ועקב אחרי חום הגוף בעזרת מדי חום.

 

ניקוש החזה כדי לגלות קונסולידציה –מיצוק – בריאות, תואר לראשונה על ידי Leopold Auenbrugger בשנת 1761. Auenbrugger  היה בנו של בעל מסעדה בעיר Graz   באוסטריה. הוא השתמש בניקוש חביות היין של אביו כדי לקבוע את מפלס הנוזל בתוך החבית. במרוצת הזמן הוא למד רפואה והתמנה כרופא בבית החולים הצבאי בוינה. בספרו הוא כותב: "אני מציג בפני הקורא סימן חדש, שגיליתי ושבעזרתו ניתן לוודא את המצב של תוכן בית החזה"... כפי שקורה לא פעם, התגלית שלו לא משכה תשומת לב רבה במשך 20 שנה. שנה לפני מותו של Auenbrugger  הרופא הצרפתי  Corvisart  ידידו ורופאו הפרטי של נפוליאון בונפרטה, תירגם את הספר לצרפתית ושיטת הניקוש התפשטה בין הרופאים. יש לציין שהרופא הצרפתי נתן זכות ההמצאה ל Auenbrugger.

 

הסטטוסקופ, הומצא במאה השמונה עשר על ידי הצרפתי   Laёnnec . כבר בשחר מקצוע הרפואה נהגו רופאים להאזין לפעולת הלב על יד האזנה ישירה – כלומר הידוק האפרכסת לבית החזה. לנק התמנה כרופא בבית חולים הנודע, Necker  בפריז.

 

כאשר נפל בחלקו לבדוק חולה שמן, הוא התקשה לשמוע את קולות הלב ולכן גילגל דף נייר לצינור והקשיב בעזרת צינור זה. הוא הופתע שאפשר היה לשמוע את פעילות הלב הרבה יותר ברור מאשר בהידוק האוזן לבית החזה. היא פיתח את ההמצאה שלו והסטטוסקופ הראשון שלו נבנה מעץ. בתיאור שלו הוא מציין ש"השיטה הישנה, ההאזנה הישירה באוזן, לא יעילה, לא נוחה, לא עדינה ואפילו דוחה".  הוא מתאר את הממדים המדויקים של המכשיר שלו בספר Traité de l'auscultation medicale  אשר יצא לאור בשנת 1818.

 

הספר התקבל טוב לא רק בפריז, אלא בארצות רבות. לנק לא הסתפק בתיאור המכשיר בלבד, אלא כתב על הקולות השונים שנשמעו בבדיקת חולים עם מחלות שונות. הוא תיאר צפצופים, קרפיטציות ובמהדורה השנייה תיאר גם את מחלות הריאה הידועות אז. יש לציין שלנק עצמו סבל משחפת ומת כבר בשנה הארבעים וחמש לחייו.    

 


סגור חלון