Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 25/05/2020  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

01/06/2011 משלנו: האם פרוביוטיקה משפרת את יעילות החיסונים.

על אף ההצלחה של החיסונים שנמצאים בשימוש במסגרת שרותי הבריאות שלנו, היעילות אינה מושלמת. לדוגמה, לאחר זריקת חיסון אחת נגד אבעבועות רוח, עדיין כחמש עשרה עד שלושים אחוזים של המתחסנים אינם מגיעים לרמה נאותה של הגנה מפני המחלה. כך שמספר ניכר של ילדים נשארים לא מחוסנים.

מנגנון פעולת הפרוביוטיקה אינו ידוע, אך מחקרים הראו כי "החיידקים הטובים" מווסתים את התגובה האימונית של הגוף. הם משפיעים הן על התגובה ההומוראלית והן על החיסון התאי של הגוף. עד כה כבר הוכח שמתן פרוביוטיקה משפר את התגובה האימונית בקרב מבוגרים שחוסנו נגד שפעת  ובקרב ילדים שחוסנו נגד hemophilus influenza b  ונגד hepatitis b.

החוקרים – כולם מבית החולים אסף הרופא – בדקו את השפעת מתן פרוביוטיקה על התגובה האימונית אצל תינוקות שחוסנו נגד שעלת, חצבת, אדמת ואבעבועות רוח -חיסון ה MMRV.

המחקר התנהל באקראי ועם קבוצת בקרה שקבלה פלציבו. שתי קבוצות של תינוקות קיבלו פרוביוטיקה במשך חמישה חודשים – החל מחודשיים לפני החיסון. התגובה האימונית נבדקה שלושה חודשים לאחר זריקת החיסון. עשרים וחמישה תינוקות נמצאו בקבוצת הניסוי ועשרים ושניים בקבוצת הבקרה. התוצאות הראו כי 17% בקבוצת הפלסבו לא פיתחו נוגדנים לעומת שמונה אחוז בקבוצה שהתחסנה. ההבדל היה גבולי מבחינה סטטיסטית. (p=0.052). כך שיידרשו מחקרים נוספים עם מספר גדול יותר של תינוקות כדי להוכיח - או לשלול - תגובה חיסונית משופרת. יתכן גם שמתן פרוביוטיקה צמצם את מספר תופעות הלוואי שהתלוו לחיסון.

 

Probiotics and the immunological response to infant vaccinations

Youngster I et al

Arch Dis Child 2011;96:345.

 

המאמר הופיע בכתב העת Archives of Disease in Childhood  לחודש אפריל 2011.

 

סגור חלון