Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 15/08/2020  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/09/2013 האם יש קשר בין עונש פיזי בילדות לבין הבריאות בגיל מבוגר ? (CME)

מאז הופעת המחקר הראשון אשר הסב את תשומת ליבנו לכך שחוויות טראומטיות בילדות משפיעות על הבריאות של אותו אדם בבגרותו, התמקדו חוקרים רבים בנושא זה. חוקרים אלה גילו קשר בין חוויות טראומטיות בילדות לבין הרצון לעשן, לשתות אלכוהול, לנטייה לפתח COPD דהיינו מחלת ריאה חסימתית כרונית, השמנה, סוכרת,  מחלות לב וכלי דם ומחלת כבד במבוגרים. הקשר היה ביחס ישיר, כלומר ככל שהחוויות הטראומתיות היו מרובות יותר כך גבר הקשר לאחת או יותר מהמחלות שהזכרנו,  בבגרות.    [הערת העורך: בסוף המאמר נביא פרטים על העבודה המקורית של Anda  ו Felitti  בה הם דווחו על הקשר בין התעללות פיזית ומינית בילדות לבן מחלות בגיל מבוגר.]

 

בניגוד להתעללות פיזית, עונש פיזי הוא תופעה שכיחה בארצות הברית ורוב ההורים בארצות הברית משתמשים בו. סקר בנדון גילה שכ- 80% של ילדי ארצות הברית קיבלו עונש פיזי בשנה שקדמה לסקר. מחקרים שהשתרעו על שלושה עשורים הראו כי עונש פיזי בילדות מלווה בבריאות נפשית ירודה, בתוקפנות, התנהגות פושעת ואנטי-סוציאלית ומשבש היחסים בין הורים לילדיהם. אם כן, יש מחקרים שהתמקדו בהתעללות בילדות לבין מחלות פיזיות במבוגרים ויש עבודות על ההשפעה של עונש פיזי בילדות לבין הפרעות נפשיות והתנהגותיות. בינתיים לא פורסם מחקר אשר בדק את הקשר ביו עונש פיזי – אך לא התעללות – בילדות לבין מחולות פיזיות בבגרות.

מאמר מערכת שאנחנו מביאים כאן סוקר מאמר מקורי שהופיע באותה חוברת של Pediatrics  ובו החוקרים בדקו את הקשר בין עונש פיזי בילדות לבין מחלות גופניות בבגרות. החוקרים גילו שעונש חמור בילדות העלה את סיכוי לפתח דלקת פרקים, השמנה ומחלות לב וכלי הדם בבגרות. הסיכוי שמבוגר יפתח אחת משמונה מחלות בבגרות עלה מ- 52% במבוגרים שלא חוו עונש גופני חמור ל 59% באלה שכן חוו עונש כזה.

כותבי מאמר המערכת מברכים את החוקרים על ממצאיהם, אך מציינים ששיטות הסקר משאירות ספק לגבי תוצאות המחקר. המחקר נעשה על חתך האוכלוסייה ולא בשיטת המעקב a cross sectional study and not a longitudinal follow up-- . לכן הממצאים תלויים בזיכרון המרואיינים עובדה המטילה ספק במהימנותם. בשאלון רק שאלה אחת התייחסה לחומרת העונש אם כי זאת נקודה מרכזית. לכן אנחנו חייבים לחכות עד להופעת מחקרים מתוכננים טוב יותר. אך ראינו לנכון להביא את המאמר כי הנושא בעל חשיבות עליונה.

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics  לחודש אוגוסט 2013

הערת העורך:    כדור השלג שהתחיל את המחקרים על הקשר בין חוויות טראומתיות בילדות לבין בעיות נפשיות וגופניות במבוגר הייתה עבודתם של שני רופאים אמריקאים שאחד מהם עסק ברפואה מונעת והשני היה אפידימיולוג. המחקר מכונה The ACE study  והאותיות ACE ראשי תיבות למילים adverse childhood experiences.

בשנת 1985 ד"ר פליטי, מומחה ברפואה מונעת, התחיל תכנית לעזור לאנשים שמנים לרזות. להפתעתו, דווקא האנשים שהצליחו לרזות היו אלה  שביקשו לצאת מהתכנית. כאשר חקר את הבעיה יותר לעומק התברר לו, שהמשתתפים השתמשו בהשמנה כהגנה מפני פעילות מינית או מפני התעללות פיזית. רבים מהם חיוו התעללות פיזית או מינית בילדותם. ההשמנה הייתה פתרון, שלא מדעת, לבעיות סמויות יותר. השכיחות של בעיות אלה וחומרתן באה כהפתעה לחוקרים.  התברר שרבים מהחולים השמנים השתמשו בעבר באלכוהול, בעישון או בסמים כדי להפיג את הרגשת המתח והייאוש ורק מאוחר יותר פנו לאכילה מופרזת כדי להרגיע את עצמם. בסופו של דבר היה ברור שההשמנה לא הייתה  בעייתם העיקרית של האנשים השמנים.

במקביל לעבודתו של ד"ר פליטי, ד"ר Robert Anda  במרכז לפיקוח על מחלות בעיר אטלנטה, חקר בעיות בבריאות הציבור וביניהם  השמנה, עישון ושימוש מופרז באלכוהול. ד"ר אנדה חקר את הרקע הפסיכו-סוציאלי של אנשים אשר הציגו בעיות בבריאות הציבור והגיעה למסקנות דומות לאלה של ד"ר פליטי. שני החוקרים התחברו למחקר משותף שהופיע בשנת 1998 תחת הכותרת:

 The  relationship of adult health status to childhood abuse and household dysfunction

 

Is there an association between physical punishment in childhood and physical health in adulthood

Berger R, Zolotor A.

 

סגור חלון