Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 06/07/2020  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

03/05/2014 תרכיב החיסון ללא תאים נגד שעלת – לכמה זמן הוא מגן נגד המחלה

בזמן האחרון הופיעו פרסומים מארצות הברית אשר הסבו את תשומת ליבנו לעובדה שתרכיב החיסון ללא תאים נגד שעלת מאבד את יעילותו תוך זמן יחסית קצר וזאת על אף העובדה שהתרכיב ניתן חמש פעמים בגילים 2, 4, 6 ו  - 8 חודשים  ושוב בגיל 4 ו - 6 שנים. אין מחקרים רבים אשר בדקו את יעילות החיסון כאשר ניתן פחות פעמים וההנחיות למתן את החיסון שונות מארץ לארץ. בנוסף לכך , מחקרים חדשים גילו שההרכב האנטיגני של חיידקי השעלת משתנה עם הזמן וזאת סיבה נוספת שמסבירה  את הירידה ביעילותו של תרכיב החיסון.

בין השנים 2008 ועד 2011 השתוללה מגפה של שעלת באוסטרליה. בניגוד לניסיון של מגפות קודמות, המגפה האחרונה פגעה בעיקר בילדים בני פחות מעשר שנים וכללה גם ילדים שטרם הגיעו לגיל בית ספר. וזאת על אף השיעור הגבוהה של מקבלי החיסון. משנת 2003 ההנחיות באוסטרליה הן לתת את החיסונים בגיל 2, 4 ו - 6 חודשים ומנת דחף בגיל 4 שנים. מנה נוספת של חיסון, בעלת אנטיגניות מופחתת נגד שעלת, דפטריה וטטנוס ניתנה למתבגרים לפני גיל 18 – כך שסך הכל נתנו חמישה חיסונים לכל אחד.

החוק האוסטרלי דורש דיווח על כל מקרה של שעלת.

  

החוקרים השוו מקרים של שעלת בבני חודשיים ועד 47 חודשים בין התאריכים ינואר 2005 ועד דצמבר 2009. סך הכל דווח על 4500 מקרים של שעלת. הסקר נערך בתקופה של מגפת שעלת ולכן נכללו מקרים כה רבים של המחלה. בנוסף שיטת האבחנה באמצעות PCR הקלה על אבחנת המחלה והעלתה את שיעור המקרים החיוביים. קבוצת בקרה היו בני אותם הגילים שלא לקו בשעלת.

הנתונים גילו שלאחר מנה ראשונה בגיל 4 חודשים יעילות החיסון היא 55% ולאחר שתי מנות לפני גיל 6 חודשים היעילות עולה ל 83%. לאחר מנה שלישית בין 6 ועד 11 חודשים היעילות נשארה 83% אך ירדה ל 60% בין השנים 3 עד 4.

החוקרים סיכמו שאחרי שתי מנות של החיסון היעילות מגיעה עד 80% בשנה הראשונה לחיים, ולכן כדאי לתת את החיסון מוקדם ככל האפשר. שיעור הסיבוכים של שעלת גבוהים ביותר בשנה הראשונה. היעילות של החיסון בשנה הראשונה נשמרה על אף הופעת זנים של החיידק בעלי אנטיגניות שונה מהמקובל. בין הגילאים שנתיים עד ארבע תרכיב החיסון  ללא תאים פחות יעיל מהתרכיב הקודם שהכיל תאים שלמים. על סמך הסקר שלהם, החוקרים ממליצים שהחיסון הראשון יינתן בגיל 6 שבועות. הם ממליצים גם מתן מנה או שתי מנות נוספות במסגרת החיסון הראשוני. כמו כן הם ממליצים לתת מנת דחף בשנה השנייה של החיים.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics לחודש   מרס 2014.

 

Duration of protection after first dose of acellular pertussis vaccine in infants

Quinn HE et al

Pediatrics 2014;133:e513

 

סגור חלון