Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 23/09/2020  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

30/06/2005 טיפול הורמונלי והסיכון לסרטן הרחם - jc 441

ממצאים אחרונים העולים ממחקר מיליון הנשים הבריטי מראים, כי סוגים מסויימים של טיפולים הורמונליים חלופיים (HRT), יכולים להגביר את הסיכון לסרטן רירית הרחם.

 

המחקר כלל למעלה מ- 716,000 נשים אחרי גיל המעבר, ללא סרטן או כריתה של הרחם בעברן.

 

הנשים סיפקו מידע לגבי טיפולים הורמונליים שעברו ופרטים אישיים אחרים. החוקרים עקבו אחרי הנשים במשך 3.4 שנים בממוצע, כאשר בזמן זה אובחנו 1,320 מקרים של סרטן רירית הרחם.

 

מבין הנשים שהשתתפו במחקר, 45% דיווחו כי הן השתמשו ב- HRT. מתוך הנשים שהשתמשו ב- HRT, 22% היו בטיפול משולב רציף (פרוגסטרון ואסטרוגן כל יום), 45% היו בטיפול משולב מחזורי (אסטרוגן כל יום ופרוגסטרון 10-14 ימים בחודש), 9% השתמשו בטיבולון (Livial) ו- 4% באסטרוגן בלבד.

 

החוקרים מדווחים, כי הטיפולים השונים היו קשורים בהשפעות שונות על הסיכון לסרטן רירית הרחם.

 

נמצא כי בהשוואה לנשים שלא טופלו ב- HRT, טיפול משולב רציף היה קשור בסיכון יחסי לסרטן רירית הרחם של  0.71 (כלומר סיכון מופחת לאלו שנטלו HRT משולב רציף) , טיפול בטיבולון היה קשור בסיכון יחסי של 1.79,  וטיפול באסטרוגן בלבד היה קשור בסיכון יחסי של 1.45. טיפול משולב מחזורי לא היה קשור בהעלאה או בהורדה של הסיכון.

 

החוקרים מדווחים, כי משקלן של הנשים השפיע גם הוא על הסיכון יחסי לסרטן רירית הרחם.

 

ההשפעות המזיקות של טיבולון ואסטרוגן היו גדולות יותר בנשים ללא השמנת יתר וההשפעות המועילות של הטיפול המשולב היו גדולות יותר בנשים עם השמנת יתר.

 

החוקרים הסיקו כי טיפול באסטרוגן ובטיבולון, מעלה את הסיכון לסרטן רירית הרחם.

 

פרוגסטרון מפחית את ההשפעה המזיקה של האסטרוגן על הרחם, וההשפעה החיובית שלו גדולה יותר כאשר הוא ניתן יותר ימים בחודש ובעיקר בנשים עם השמנת יתר.

 

במסקנותיהם מציינים החוקרים כי טיפול משולב רציף קשור בסיכון מוגבר לסרטן השד, כך שמבחינת הסיכון הכללי לסרטן, גם הטיפול המשולב הרציף וגם המחזורי גורמים להגברה בסיכון הסרטני הכללי יחסית לטיפולים אחרים.

לידיעה המלאה

 

הערת המערכת: בחרנו להביא בפניכם את תגובת  הרשות הבריטית לתרופות, ה-MHRA , למחקר זה.

 

הרשות  פרסמה הודעה לפיה היא מציינת כי הועדה לבטיחות של הרשות מודעת למחקר שהתפרסם ב-LANCET.

 

המחקר מוסיף חשיבות למידע המצטבר והולך לגבי ההבדל בין השפעות של טיפולים הורמונלים שונים על הסיכון בסוגי סרטן שונים.

 

המידע החדש לגבי הסיכון לסרטן רירית הרחם אינו עומד לשנות את ההנחיות הקיימות של ה-MHRA לגבי טיפולים הורמונלים.

 

הרשות חוזרת ומדגישה כי כל טיפול או חידוש טיפול ב-HRT חייב להתבסס על שיקולי הרווח וההפסד הספציפים של כל מטופלת תוך לקיחת הסיכונים והתועלות  בחשבון.

 

 ההנחיות והעקרונות הראשיים של ה-MHRA הם :

 

לטיפול בתסמיני גיל המעבר, מתן HRT לתקופה קצרה נראה כמשיג תועלת רבה יותר מהסיכון האפשרי.

 

בכל מקרה יש לעשות שימוש במינונים הנמוכים ביותר האפשריים ולתקופה הקצרה ביותר תוך בדיקה חוזרת של הצורך בהמשך טיפול מידי שנה לפחות.

 

לנשים מעל גיל 50 הנמצאות בסיכון גבוה לאוסטיאופורוזיס ושברים, הטיפול ב-HRT צריך להישקל כטיפול מניעתי רק בנשים שאינן סבילות או שיש להן התווית נגד לטיפולים אחרים באוסטיאופורוזיס.

 

לתגובת ה- MHRA הבריטי

 

Lancet 2005; 365:1543-1551

 

סגור חלון