הפסקת טריקגלור לפני CABG
כידוע, קיימת מחלוקת באשר לשאלה מתי יש להפסיק טיפול בטיקגרלור (ברילינטה) במטופלים המיועדים לניתוח מעקפים עם רקע של MI אשר נוטלים באופן קבוע את התרופה. בכדי להעריך את המצב הנוכחי אנו מבקשים לקיים סקר קצר זה שבו נבקשך לסמן את הגישה המקובלת עליך בסוגייה זו. התוצאות יפורסמו באתר (באופן אנונימי כמובן) במטרה לקיים דיון על התוצאות בהמשך. תודה על השתתפותך !

שאלה מס' 1:
מהי הגישה המקובלת עליך באשר למועד הפסקת טיפול בטיקגרלור לפני ניתוח מעקפים ?
 
תשובות:
 5 ימים
 4 ימים
 3 ימים
 יומיים
 יום אחד
 לא מפסיק