שאלת סקר נוגדי טסיות לאחר ניתוח מעקפים
תודה להשתתפותך בסקר קצר זה הבודק עמדות באשר לטיפול נוגד טסיות לאחר ניתוח מעקפים. בכדי להעריך את המצב הנוכחי במחלקות ניתוחי לב בארץ אנו מבקשים לקיים סקר קצר זה שבו נבקשך לסמן את הגישה המקובלת במחלקתך .

שאלה מס' 1:
מהו הטיפול נוגד הטסיות המקובל במחלקתך לאחר ניתוח מעקפים ?
 
תשובות:
 אספירין בלבד במינון 100 מ''ג פעם ביום.
 אספירין בלבד במינון 300 מ''ג פעם ביום.
 קלופידגרול בלבד במינון 75 מ''ג פעם ביום.
 טיקרגרלור בלבד, במינון 90 מ''ג פעמיים ביום.
 קלופידגרול 75 מ''ג פעם ביום + אספירין 100 מ''ג פעם ביום.
 טיקגרלור 90 מ''ג פעמיים ביום + אספירין 100 מ''ג פעם במיום.
 אחר.