סקר שימוש באפליקצית DSS

שאלה מס' 1:
האם לדעתך השימוש באפליקציה יסייע לך בעבודתך היום יומית ?
 
תשובות:
 במידה רבה.
 במידה מסוימת.
 איני רואה בה תועלת .
 
שאלה מס' 2:
להערכתך השימוש באפליקציה הוא:
 
תשובות:
  נוח ברור וידידותי.
 יש מקום לשיפור.
 אינו ניתן ליישום בעבודת היום-יום.