השפעת ניתוח מעקפים על תפקוד קוגניטיבי
תודה על השתתפותך בסקר קצר זה הבוחן את סוגיית השפעת ניתוח מעקפים על תפקוד קוגניטיבי בעיני מטופליך.

שאלה מס' 1:
באיזו מידה נתקלת במטופלים המועמדים לניתוח מעקפים אשר מעלים חשש באשר להידרדרות קוגניטיבית בעקבות הניתוח ?
 
תשובות:
 שכיח מאוד
 די שכיח
 נדיר
 בכלל לא