הודעות אירגונים

המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות פרסם קול קורא 2008 להגשת הצעות מקדמיות למענקי מחקר ובקשות למלגות

16/10/2007

המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות פרסם קול קורא 2008 להגשת הצעות מקדמיות לקבלת מענקי ומחקר ומלגות בשלושה תחומי מחקר עיקריים: ארגון שירותי הבריאות, כלכלת הבריאות ואיכות שירותי הבריאות, תוך מתן העדפה להצעות מחקר רב תחומיות. המועד האחרון להגשה הוא יום ג',  1.1.2008 , הנחיות מפורטות לגבי אופן הגשת ההצעות ניתן למצוא באתר המכון www.israelhpr.org.il

 

מענקי מחקר - עדיפות תנתן להצעות רב-תחומיות ולמחקרים שיוסיפו ידע אשר יוכל להיות לעזר לקברניטי מערכת הבריאות הישראלית בתהליך קבלת החלטות וקביעת מדיניות. הצעות שעניינן הקמת בסיסי נתונים, סקרים אפידמולוגיים, פיתוח כלים לניהול שוטף או הערכה של תכניות התערבות יזכו בדרך כלל לתשומת לב פחותה. מחקרים בנושאים קליניים ידחו על הסף. התקציב העומד לרשות המכון הוא מוגבל, אי לכך מהווה גובה המענק המבוקש גורם בעל משקל בתהליך השיפוט.

מלגות - במטרה לעודד התעניינות בחקר מדיניות הבריאות יעניק המכון מלגות אישיות לסטודנטים אשר יגישו עבודת מחקר (תיזה) לקראת תואר שני או שלישי בנושאים המתאימים למטרות המכון.

 

חוקרים אשר הצעותיהם אושרו יתבקשו מדי פעם על ידי הנהלת המכון להציג את ממצאיהם בפורום מתאים של המכון אם במהלך המחקר ואם לאחר סיומו. תקצירים של כל המחקרים שהסתיימו יתפרסמו בשנתון המכון ובאתרו. בידיעת החוקר האחראי יוכל המכון לפרסם או לעשות שימוש אחר בדוחות הסופיים של המחקרים שמומנו על ידו, למעט פירסום מדעי בספרות המקצועית.

 

המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות נקבע ע"י מועצת הבריאות כגוף האחראי למעקב אחר ביצוע חוק בריאות ממלכתי התשנ"ד (1994) במטרה להעריך את השפעתו על שירותי הבריאות בישראל בהיבטי איכות, יעילות ועלות. המכון עושה זאת באמצעות עריכת מחקרים, סקרים וחוות דעת מקצועיות.  לצד פעילות מחקרית מקיים המכון גם מפגשים מדעיים, כנס מדיניות שנתי, סדנאות בהשתתפות מומחים מחו"ל, ופורום מדיניות קבוע של קברניטי מערכת הבריאות לדיון בשאלות אקטואליות. 

 

בשאלות וברורים בנושא קול קורא 2008 ניתן לפנות למכון הלאומי: טל: 03-5303516/7, פקס: 03-5303250 , דוא"ל: nihp-r@israelhpr.health.gov.il

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<