חדשות

זיהום פטרייתי פולשני במבוגרים לאחר השתלת תאי גזע (Clin Infect Dis)

09/03/2009

ממחקר חדש עולה כי אספרגילוזיס פולשני עודנו הזיהום הפטרייתי הפולשני הנפוץ ביותר במבוגרים לאחר השתלת תאי גזע המטופויאטיים, אך נראה כי חל שיפור בשיעורי ההישרדות במקרים אלו. מהמחקר עולה כי שיעורי קנדידיאזיס פולשני וזיהומים פטרייתיים פולשניים על-רקע עובשים אחרים פרט לאספרגילוס, נותרו בעיה משמעותית בקרב חולים לאחר השתלת תאי גזע המטופויאטיים.

 

במסגרת המחקר, החוקרים בחנו את הנתונים אודות 234 מבוגרים לאחר השתלת תאי גזע המטופויאטיים שאובחנו עם חשד לזיהום פטרייתי פולשני או אבחנה ודאית של זיהום פטרייתי פולשני, בין השנים 2004 ו-2007.

 

מבין 234 המשתתפים, 161 עברו השתלה אלוגנאית של תאי גזע המטופויאטיים ו-73 לאחר השתלה אוטולוגית של תאי גזע המטופויאטיים. מחלת הרקע הנפוצה ביותר שהובילה להשתלת תאי גזע במדגם המחקר היא לויקמיה כרונית.

 

ב-148 מבין 250 המקרים של זיהום פטרייתי פולשני (59.2%) אובחן אספרגילוזיס פולשני (בחלק מהחולים תועד יותר מזיהום אחד), בעוד שקנדידיאזיס פולשני היה אחראי ל-62 מקרים (24.8%). לא זוהו הבדלים משמעותיים בחלוקת זיהומים פטרייתיים פולשניים בין סוגים שונים של השתלת תאי גזע המטופויאטיים.

 

החוקרים מציינים כי מהנתונים עולה כי שיעור המקרים של אספרגילוזיס פולשני נותר יחסית קבוע, לצד ירידה בשכיחות קנדידיאזיס פולשני ועליה בשכיחות זיהומים פטרייתיים פולשניים על-רקע עובשים אחרים.

 

מרבית המקרים של קנדידיאזיס פולשני במחקר נגרמו ע"י זני קנדידה אחרים פרט לקנדידה אלביקנס; קנדידה גלברטה היא הזן הנפוץ ביותר במדגם, שזוהה ב-27 מבין 62 המקרים (43.5%).

 

מבין 234 החולים, החוקרים הצליחו לאסוף מידע במהלך 12 שבועות מעקב אודות 199 חולים, 93 מהם מתו (46.7%). לא זוהתה קורלציה בין שיעורי ההישרדות ובין סוג השתלת תאי גזע המטופויאטיים.

 

בחולים עם זיהום פטרייתי פולשני אחד בלבד, שיעורי התמותה הגבוהים ביותר לאחר 12 שבועות זוהו במקרים של זיהום ע"י עובשים, פרט לאספרגילוס או זוגוניות (Zygomycete) (80%). זיהום פטרייתי פולשני שנגרם ע"י אספרגילוס פולשני לווה בשיעורי התמותה הנמוכים ביותר לאחר 12 שבועות (35.5%). שיעורי התמותה לאחר 12 שבועות בעקבות זיהום פטרייתי פולשני בזוגוניות עמד על 64.3%, ואילו שיעורי התמותה עקב זיהום קנדידה פולשני עמדו על 48.9%.

 

החוקרים מציינים כי המגמה שזוהתה לפיה חלה עליה בשכיחות זיהומים פטרייתיים ע"י זוגוניות ועובשים אחרים, משקפת ככל הנראה ביצוע השתלות מסוכנות יותר (המגדילות את מספר החולים מדוכאי החיסון), ואת הטיפול המונע המקיף בתרופות בעלות פעילות נגד זני אספרגילוס.

 

Clin Infect Dis 2009;48:265-273.

 

לידיעה במדסקייפ

 

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<