חדשות

תוצאות מבטיחות לטיפול בשדות חשמליים בחולי גליובלסטומה (JAMA)

22/12/2017

 

מתוצאות מחקר חדש עולה כי בחולים עם גליובלסטומה ייתכן שיפור בהישרדות הכוללת בעקבות טיפול ב-Optune, מכשיר המספק TTF (Tumor Treating Fields). כל החולים שנכללו במחקר קיבלו טיפול כימותרפי סטנדרטי, כאשר באלו שטופלו בשדות חשמליים תועדו שיעורי הישרדות גבוהים יותר משמעותית.

 

מטרת המחקר הייתה לבחון אם טיפול TTF הביא לשיפור הישרדות כוללת והישרדות ללא-התקדמות של חולים עם גליובלסטומה.

 

המחקר האקראי, בתווית-פתוחה, כלל 695 חולים עם גליובלסטומה, לאחר ביופסיה או כריתה של הגידול, שהשלימו טיפול כימותרפי-קרינתי (חציון זמן מאבחנה עד הקצאה אקראית של 3.8 חודשים). המשתתפים גויסו מ-83 מרכזים (בין יולי 2009 ועד 2014) והיו במעקב עד דצמבר 2016. בשנת 2015 פורסמו התוצאות הראשוניות של טיפול זה וכעת מדווחים החוקרים על התוצאות הסופיות.

 

החולים חולקו ביחס 2:1 לטיפול במשלב TTF עם טיפול אחזקה ב-Temozolomide (466 חולים) או ב-Temozolomide בלבד (229 חולים). טיפול ב-TTF כלל טיפול בשדות חשמליים בתדירות 200 קילו-הרץ, בעצימות נמוכה, שכוונו לקרקפת מגולחת. הטיפול ב-Temozolomide ניתן לחולים בשתי הקבוצות במשך חמישה ימים במחזורים של 28 ימים (6-12 מחזורי טיפול).

 

מבין 695 החולים שחולקו באקראי במסגרת המחקר (גיל חציוני של 56 שנים), 637 חולים השלימו את המחקר. חציון ההישרדות ללא-התקדמות לאחר ההקצאה האקראית עמד על 6.7 חודשים בקבוצת ההתערבות לעומת 4.0 חודשים בקבוצת הביקורת (יחס סיכון של 0.63). חציון ההישרדות הכוללת עמד על 20.9 חודשים בקבוצת ההתערבות לעומת 16.0 חודשים בקבוצת הטיפול התרופתי בלבד (יחס סיכון של 0.63).

 

שיעור אירועים חריגים סיסטמיים עמד על 48% בקבוצת ההתערבות ועל 44% עם טיפול תרופתי בלבד. רעילות עורית קלה-עד-בינונית מתחת לאזור הטיפול תועדה ב-52% מהחולים תחת טיפולי TTF, אך לא זוהו מקרים דומים בקבוצת הטיפול התרופתי בלבד.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי מניתוח הנתונים הסופי של המחקר עולה כי בחולים עם גליובלסטומה, אשר טופלו במשלב כימותרפי-קרינתי, תוספת TTF לטיפול אחזקה ב-Temozolomide, בהשוואה לטיפול אחזקה ב-Temozolomide בלבד, לוותה בשיפור מובהק בהישרדות ללא-התקדמות ובהישרדות כוללת. תוצאות אלו עולות בקנה אחד עם ממצאי הביניים שפורסמו בעבר.

 

JAMA. Published online December 19, 2017

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<