מאמרי מערכת

הלכה ורפואה ב'יד שרה' : שהיית כהן בחדר אחד עם גוסס/מאת הרב יעקב וינר

07/01/2018

כבוד הרב, שלום וברכה!

אני כהן מיוחס. בימים האחרונים סבי היקר מאושפז בבית חולים במחלקה גריאטרית במצב של גסיסה, לא עלינו. אני לקחתי על עצמי את התפקיד לשבת על ידו ולשהות עמו עד הסוף המר.

לאחרונה נודע לי שישנה בעיה הלכתית בשהייה של כהן בחדר אחד עם גוסס, מאחר שתהליך המוות כבר התחיל ואסור לכהן להיטמא בטומאת מת. 

שאלתי היא: האם הדבר אכן אסור, והאם במקרה שלי ניתן להתיר את השהייה עם סבי האהוב לי מאוד?

תשובה: בשולחן ערוך (יו"ד סימן שלט סעיף יד) נפסק, שכאשר אדם נוטה למות אסור לקרוביו להיפרד ממנו, שעל ידי כך מקרבים את מיתתו. והוסיף הרמ"א בהגהתו (שם), שישנה מצוה לעמוד על יד האדם בשעת יציאת נשמתו. מדבריהם למדנו על חשיבות הימצאות קרובי המשפחה על יד הגוסס עד שעת הפטירה.

מאידך, בדיני טומאת כוהנים (יו"ד סימן שע סעיף א) פסק השולחן ערוך, שאסור לכהן להיכנס לבית שמצוי שם אדם גוסס, ואף שיש מתירים שהייה באופן זה, מכל מקום נהגו להחמיר. וכן כתב הש"ך (שם סעיף קטן ג). אמנם בבן המטפל באביו כתב בערוך השולחן (שם) שמותר לו לשהות עמו גם בזמן גסיסתו, מאחר שהתורה התירה לכהן להיטמא לאביו גם לאחר מותו.

נשוב לנידון השאלה: מאחר שהמטופל הוא סבו של המטופל ולא אביו, מעיקר הדין אין לכהן רשות לשהות עמו בזמן הגסיסה.

אמנם, ישנו אופן אחד בו יהיה מותר לכהן לשהות על יד כל אחד מבני משפחתו בזמן גסיסתם, והוא כאשר ישנה השערה בסבירות גבוהה שהדבר ישפיע לטובה על הטיפול הרפואי של צוות בית החולים. הדבר ידוע שכאשר הצוות הרפואי מודע לנוכחות תמידית של בני משפחה, הטיפול בחולה יעיל יותר ופחות מרושל ומוזנח. לכן יש להתייחס למצב שכזה כהצלת נפשות, ובאופן זה יש להתיר את שהיית הכהן עם הגוסס. ולאחר יציאת הנשמה ייצא הכהן מיד מבית החולים.

ואמנם ישנה דילמה לא פשוטה על פי מה שנהוג כיום בבתי חולים רבים בארץ להתריע על הימצאות מת בשטח בית החולים, אך הם אינם מודיעים כלל על המקומות בהם מצויים גוססים, לא עלינו, לכן מוטלת חובה על כל כהן להיוועץ עם רב מוסמך בנוגע לכניסתו לבית חולים עבור איזה צורך רפואי וכדומה, לאיזה מחלקות יוכל להיכנס ומאילו עליו להימנע.

 

הכותב - הרב יעקב וינר שליט"א, עומד בראש מוקד רפואה והלכה בארגון יד שרה, אשר נותן מענה בשאלות הלכתיות רפואיות.

ניתן לפנות במייל machonr@yadsarah.org.il בטלפון 02-6444590, ובכתובת שדרות הרצל 124 ירושלים.

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<