מאמרי מערכת

הלכה ורפואה ב'יד שרה': קיצור חיים בדרך של ''גרמא'' /מאת הרב יעקב וינר

11/02/2018

חולה מבוגרת המאושפזת בבית חולים וסובלת ממחלה סופנית והרופאים ממליצים על ניתוקה ממכשיר ההנשמה כאשר יגרום למותה לאחר כמה ימים מחמת חולשת נשימותיה. כיצד על בני המשפחה לנהוג במקרה זה?

 

כבוד הרב, שלום וברכה!

אמי שתחיה בת 95 ומחמת מחלה ממושכת וקשה היא מאושפזת בבית חולים תוך הרדמה והנשמה. לדעת הרופאים אין סיכוי שתבריא ממחלתה וחייה ימשכו במצבה הנוכחי למשך זמן לא ידוע. בהתאם לכך המליצו הרופאים על ניתוקה המידי ממכשיר ההנשמה אך אנו בני המשפחה סירבנו לכך בתוקף.

כעת הרופאים שינו את המלצתם ומציעים לנתקה ממכשיר ההנשמה ולתמוך באמי באמצעות בלון חמצן, ומאחר שהיא נושמת בכוחות עצמה באופן חלקי הדבר לא יגרום למותה באופן מידי אלא לאחר כמה ימים מצבה ילך ויתדרדר מחמת חולשת גופה ונשימותיה והיא תמות.

שאלתי היא: האם על פי ההלכה אנו רשאים להסכים להצעה זו של הרופאים, או שגם פעולה שכזו אסורה מאחר שהיא גורמת בעקיפין למותה של אמי לאחר כמה ימים, שהרי כל זמן שהיא מחוברת למכשיר ההנשמה אין סיבה שתגרום להתדרדרות מצבה?

תשובה: באיסור רציחת אדם נכלל גם איסור לעשות מעשה הגורם בעקיפין להריגת אדם. גם מעשה שכזה אסור מן התורה והוא בכלל הנאמר בעשרת הדברות "לא תרצח", ואף על פי שאין על כך עונש מיתת בית דין מכל מקום הוא אסור מן התורה.

בגמרא במסכת סנהדרין (דף עז עמוד א) מובאת הבחנה בין מעשה רציחה בידיים למעשה רציחה ב"גרמא": כאשר אדם קושר את ידיו ורגליו של חברו בשעות הלילה בידיעה שלמחרת היום הוא ימות מחמת חום השמש, הרי זה מעשה הריגה ב"גרמא" מאחר שבשעה שהוא עשה את פעולתו עדיין לא יצאה השמש לחמם את הארץ, ועל כן הוא פטור מעונש מיתה אך הוא עבר על איסור "לא תרצח" מן התורה. מאידך, אדם הקושר את חברו בשעות היום כאשר השמש כבר האירה את העולם, אף על פי שבאותה שעה עדיין לא היה חם כל-כך, מכל מקום אם הוא מת לבסוף מחמת חום השמש נחשב הדבר כאילו רצחו בידיים והוא חייב על כך מיתת בית דין.

ובנידון השאלה: שמעתי ממורי ורבי הגרי"ש אלישיב זצ"ל שניתוק מכשיר הנשמה נחשב למעשה הריגה בידיים, בין באופן שהחולה מת באופן מידי ובין אם מת לאחר זמן מחמת הניתוק. לכן, על בני משפחת החולה לסרב בכל תוקף לניתוק יקירם ממכשיר הנשמה או מבלון החמצן אם יודעים שהדבר יגרום להתדרדרות מהירה יותר במצב הבריאותי ולקירוב זמן המוות.

חובת האדם היהודי היא לוודא שכשם שהוא ובני משפחתו חיו כל ימיהם כיהודים שומרי מצוות, כך יעזבו את העולם הזה מתוך שמירת המסורת היהודית, ובוודאי שאין להקל ראש בדברים כה מהותיים כשמירה על קדושת כל רגע של חיים בעולם הזה!

 

הכותב - הרב יעקב וינר שליט"א, עומד בראש מוקד רפואה והלכה בארגון יד שרה, אשר נותן מענה בשאלות הלכתיות רפואיות.

ניתן לפנות במייל machonr@yadsarah.org.il בטלפון 02-6444590, ובכתובת שדרות הרצל 124 ירושלים.

הערת מערכת אי-מד: ההמלצות המובאות כאן הן מטעם הרב וינר ואינן משקפות את דעת המערכת. אנו מביאים אותן מכיוון שאנו רואים חשיבות בכך שהצוות הרפואי יהיה מודע לעמדת ההלכה בסוגיות אלה.

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<