חדשות

השוואת Letrozole אל מול Testosterone בטיפול בבנים עם עיכוב גדילה והתפתחות מינית (The Lancet Child & Adolescent Health)

07/01/2019

 

במאמר שפורסם בכתב העת The Lancet Child & Adolescent Health מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי Letrozole (פמרה) הינה חלופה ישימה לטיפול בטסטוסטרון במינון נמוך בבנים עם CDGP  (Constitutional Delay of Growth and Puberty), המתאימים להתערבות רפואית. עם זאת, החוקרים כותבים כי יש לשקול בזהירות את הסיכונים והיתרונות של השפעה על ציר הפוריות במהלך התבגרות מוקדמת.

 

החוקרים השלימו מחקר אקראי ומבוקר, בתווית-פתוחה, שנערך בארבעה מרכזים לטיפול בילדים בפינלנד. מדגם המחקר כלל בנים בגיל 14 שנים ומעלה, עם אבחנה של CDGP, אשר היו מעוניינים בהתערבות רפואי והדגימו סימני התבגרות ראשונים. המשתתפים חולקו באקראי במקבצים של עשרה ילדים לטיפול בשש זריקות לתוך השריר של טסטוסטרון במינון נמוך, אחת לארבעה שבועות, לאורך שישה חודשים, או לטיפול ב-Letrozole במינון 2.5 מ"ג ביום, לאורך שישה חודשים. כל הבנים היו במעקב לאורך שישה חודשים לאחר סיום הטיפול.

 

התוצאים העיקריים של המחקר כללו את השינויים בנפח האשכים וסמנים הורמונאליים של התבגרות שישה חודשים לאחר התחלת הטיפול, שנבחנו בכלל המשתתפים שטופלו במסגרת המחקר.

 

בתקופה שבין אוגוסט 2013 ועד ינואר 2017, חולקו באקראי בנים לטיפול בטסטוסטרון (15 בנים) או Letrozole (15 בנים). בן אחד בקבוצת הטיפול בטסטוסטרון הוצא מהמחקר בשל סטייה מפרוטוקול המחקר.

 

במהלך הטיפול, בבנים בקבוצת הטיפול ב-Letrozole תועדו ריכוזים גבוהים יותר של LH (Luteinizing Hormone), FSH (Follicle Stimulating Hormone), טסטוסטרון ו-Inhibin B, בהשוואה לבנים בקבוצת הטיפול בטסטוסטרון.  הגדילה בנפח האשכים מתחילת המחקר עד לאחר שישה חודשים הייתה גדולה יותר בקבוצת הטיפול ב-Letrozole, בהשוואה לקבוצת הטיפול בטסטוסטרון (7.2 מ"ל לעומת 2.2 מ"ל).

 

מרבית האירועים החריגים היו בדרגה קלה. בן אחד בקבוצת הטיפול בטסטוסטרון הדגים התנהגות אגרסיבית במשך שבוע אחד לאחר כל זריקה, ובבן אחד בקבוצת הטיפול ב-Letrozole זוהה אי-שקט לאחר שישה חודשים.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר תומכים בשימוש ב-Letrozole כחלופה לטסטוסטרון במינון נמוך בבנים עם CDGP, אך זאת לאחר בחינת הסיכונים והיתרונות של טיפול זה.

 

The Lancet Child & Adolescent Health

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני