חדשות

קנאביס רפואי אינו מהווה פתרון למשבר האופיואידים (PNAS)

13/06/2019

 

בניגוד למחקר קודם והנחות נפוצות, האישור בחוק והזמינות הנרחבת של קנאביס רפואי לא הובילו להפחתת מקרי תמותה עקב מינון-יתר של אופיואידים. ממחקר חדש שפורסם בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences עולה כי לקנאביס רפואי אין השפעה מגנה ולמעשה, במדינות בהן הותר השימוש בקנאביס נרשמה עליה של 22.7% בסיכון לתמותה עקב מינון-יתר של אופיואידים.

 

מחקר קודם פורסם בשנת 2014 ומצא כי בין 1999 עד 2010, במדינות עם חוקים בנוגע לקנאביס רפואי תועדה עליה איטית יותר במקרי תמותה עקב מינוני-יתר של אופיואידים. המחקר הנוכחי בחן מחדש את הנתונים אודות התקופה שבין 1999 ועד 2017 והחוקרים זיהו הערכות דומות לאלו שתוארו במחקר המקורי.

 

עם זאת, החוקרים מצאו הבדל קל שיוחס ככל הנראה לנתונים חסרים – לדוגמא, במחקר הקודם נרשמה ירידה משוערת של 24.8% במקרי תמותה ל-100,000 אנשים בעקבות חוק הנוגע לקנאביס רפואי, בעוד שהחוקרים במחקר הנוכחי העריכו ירידה לא-שונה של 21.1%.

 

בדומה למודל המקורי, החוקרים מצאו כעת כי אף אחד מבין ארבעת המשתנים תלויי-זמן (כולל שיעורי אבטלה שנתיים במדינה, נוכחות תכנית מעקב מרשמים לטיפול תרופתי, חוקים למעקב אחר מרפאות לטיפול בכאב וחוק הדורש או מתיר לרוקחים לבקש אמצעי מזהה של החולים) נקשר עם תמותה עקב מינון-יתר של אופיואידים.

 

מצד שני, מהנתונים לשנים 1999-2017 עלה כי הדפוס נסוג במקרים של חוקים בנוגע לקנאביס רפואי – כלומר, במדינות בהן עבר חוק בנוגע לקנאביס רפואי נרשמה עליה של 22.7% במקרי תמותה עקב מינון-יתר.

 

באופן דומה, ממצאי הסקירה העידו כי הסימן להשפעה של חוקים בנוגע לקנאביס רפואי השתנה משלילי לחיובי לאחר שהנתונים הורחבו עד שנת 2017, למרות שההיקף היה קטן יותר וההערכות לא היו מובהקות סטטיסטית בכל מקרה.

 

בתום התאריכים בין 2008 עד 2012, הקשר היה שלילי; עם זאת, הקשר הפך בהמשך ללא-שונה מאפס ולאחר מכן הפך לחיובי בשנת 2017.

 

המודל המורחב כלל מדדים לסוגים שונים של חוקי קנאביס והחוקרים זיהו קשר בין חקיקה נרחבת אודות קנאביס רפואי ובין שיעור גבוה יותר של מקרי תמותה על-רקע מינון-יתר של אופיואידים בהיקף של 28.2%, בעוד שההערכות חוקים אחרים לא הדגימו הבדלים מובהקים סטטיסטית.

 

הקשר בין חוקים אודות שימוש בקנאביס להנאה ובין תמותה עקב מינון-יתר של אופיואידים עמד על 14.7%-, בעוד שהקשר בין חוק בנוגע לשימוש בקנאביס רפואי עם ריכוז נמוך של THC בלבד עמד על 7.1%-.

 

החוקרים מסבירים כי במידה וניתוח הנתונים היה מתמקד בשנים 2008 ו-2012, אזי התוצאות היו דומות לאלו שתועדו בעבר. עם זאת, הקשר הפך בלתי-נפרד בשנת 2013 ועד שנת 2017 כבר חלה היפוך מגמה, כך שמחקר שנערך בשנה זו עשוי להוביל למסקנה כי חוקים בנושא קנאביס רפואי הובילו לעליה בסיכון לתמותה עקב מינון-יתר של אופיואידים.

 

PNAS. Published online June 10, 2019

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני