חדשות

תוצאות פרוצדורת TAVI בחולים עם תוחלת חיים ארוכה (Eur Heart J)

17/06/2019

 

במהלך העשור האחרון, פרוצדורת TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) הובילה לשינוי במגמת הטיפול בחולים עם היצרות תסמינית וחמורה של מסתם הוותין בסיכון ניתוחי מוגבר. לאור זאת, מחקרים אקראיים באוכלוסיות בסיכון שונות העידו כי פרוצדורת TAVI לפחות אינה-נחותה בהשוואה להחלפת מסתם וותין בניתוח בכל הנוגע לבטיחות ויעילות.

 

במחקר הנוכחי בחנו החוקרים את הנתונים ממאגר GARY (German Aortic Valve Registry) אודות חולים בסיכון נמוך לאחר החלפת מסתם וותין בניתוח או בפרוצדורת TAVI.

 

כל החולים עם מדד Society of Thoracic Surgeons Score של מתחת ל-4% השלימו פרוצדורת TAVI או ניתוח להחלפת מסתם וותין בשנים 2014-2015. סך כולל של 20,549 חולים בסיכון ניתוחי נמוך נכללו בניתוח הנתונים, כולל 14,487 חולים לאחר ניתוח ו-6,062 חולים לאחר TAVI.

 

מאחר והחולים לאחר TAVI היו מבוגרים יותר משמעותית וסבלו משיעור גבוה יותר של מחלות רקע, החוקרים השלימו מודל PSM (Propensity Score Model) להשוואת חולים לאחר החלפת מסתם בניתוח לעומת חולים לאחר TAVI להערכת התמותה באשפוז, לאחר 30 ימים ולאחר שנה אחת.

 

בחולים לאחר TAVI שיעורי ההישרדות באשפוז ושיעורי ההישרדות לאחר 30 ימים היו גבוהים יותר משמעותית, בהשוואה לחולים לאחר החלפת מסתם וותין בניתוח (שיעורי הישרדות באשפוז של 98.5% עם TAVI ועל 97.3% לאחר החלפת מסתם בניתוח; p=0.003; שיעורי ההישרדות לאחר 30 ימים עמדו על 98.1% לעומת 97.1%, בהתאמה, p=0.014). לאחר שנה אחת, שיעורי ההישרדות לא היו שונים משמעותית בין שתי הקבוצות ועמדו על 90% לאחר TAVI לעומת 91.2% לאחר החלפת מסתם בניתוח (p=0.158).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי מנתונים אלו עולה כי בחולים בסיכון נמוך שיעורי ההישרדות לאחר שנה אחת דומים לאחר פרוצדורת TAVI לעומת החלפת מסתם בניתוח, כאשר שיעורי ההישרדות באשפוז גבוהים יותר בחולים לאחר TAVI.

 

Eur Heart J. 2019 May 1;40(17):1323-1330

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני