חדשות

במחצית מחולי ADHD תחת טיפול אנטי-פסיכוטי אין התוויה ברורה לטיפול זה (מתוך הכנס השנתי ה-66 מטעם ה-AACAP)

05/11/2019

 

רק במחצית מהילדים והצעירים עם אבחנה חדשה של ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) שקיבלו מרשם לטיפול אנטי-פסיכוטי זוהתה התוויה קלינית ברורה. יתרה מזאת, פחות ממחצית מהחולים הללו קיבלו טיפול ראשוני בסטימולנטים, קו הטיפול המומלץ הראשון בחולים אלו, כך עולה מנתונים חדשים שפורסמו במהלך הכנס השנתי ה-66 מטעם ה-American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

 

במטרה לקבוע את שיעור הצעירים שניפקו מרשם לטיפול אנטי-פסיכוטי במהלך השנה שלאחר אבחנה ראשונית של ADHD, החוקרים בחנו את הגורמים הקליניים והדמוגרפיים הקשורים עם מרשם לטיפול אנטי-פסיכוטי בילדים וצעירים עם ADHD.

 

החוקרים אספו נתונים ממאגר Truven Health MarketScan Commercial Database בין תחילת ינואר, 2010, ועד סוף דצמבר, 2015. הניתוח הרטרוספקטיבי כלל נתונים אודות 187,563 ילדים וצעירים בגילאי 3-24 שנים, עם אבחנה חדשה של ADHD אך ללא התוויה מבוססת-ראיות או מאושרת ע"י ה-FDA לטיפול אנטי-פסיכוטי.

 

במסגרת המחקר נבחנו מספר תוצאים, כולל אחוז החולים שקיבלו מרשם לטיפול אנטי-פסיכוטי בשנה הראשונה לאחר אבחנה חדשה של ADHD ושיעור החולים שניפקו מרשם לטיפול זה לפני קבלת מרשם לתכשיר סטימולנטי.

 

מהנתונים עולה כי בתוך שנה אחת מאבחנה חדשה של ADHD, תכשיר אנטי-פסיכוטי הותחל ב-4,869 חולים (2.6%). החוקרים זיהו אבחנה קלינית אפשרית סבירה לטיפול אנטי-פסיכוטי רק ב-52.7% מהחולים שקיבלו טיפול זה.

 

בקבוצת החולים שקיבלו טיפול אנטי-פסיכוטי תועדה שכיחות גבוהה יותר של גברים, מטופלים בגילאי 13-18 שנים, אבחנה לאחרונה של מחלה פסיכיאטרית אחרת, או אשפוז לאחרונה לטיפול פסיכיאטרי באשפוז.

 

התחלת טיפול אנטי-פסיכוטי נקשרה עם סיכון מוגבר לפגיעה עצמית או מחשבות אובדניות (יחס סיכויים מתוקן של 7.5), הפרעת שימוש בחומרים (יחס סיכויים מתוקן של 4.0) וטיפול פסיכיאטרי באשפוז (יחס סיכויים מתוקן של 7.9) במהלך ששת החודשים הקודמים.

 

מניתוח הנתונים עלה כי טיפול ראשוני בתכשירים סטימולנטים לא היה נפוץ בקרב חולים עם ADHD אשר קיבלו טיפול אנטי-פסיכוטי, כאשר 47.9% מהחולים לא קיבלו טיפול ראשוני בסטימולנטים לפני התחלת טיפול אנטי-פסיכוטי. בדומה, 43.8% מהחולים קיבלו תרופה ממשפחה אחת של תכשירים סטימולנטים ורק 8.4% מהחולים טופלו ב-Methylphenidate או נגזרת של תכשיר זה ונגזרת של אמפטמינים.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי בסיכומו של דבר, 2.6% מהילדים עם אבחנה חדשה של ADHD קיבלו טיפול בתרופה אנטי-פסיכוטית ללא התוויה מאושרת ע"י מנהל המזון והתרופות האמריקאי. מבין אלו, בכמחצית מהמקרים ניתן היה לזהות הסבר קליני אפשרי לטיפול התרופתי, אך במחצית מהמקרים האחרים לא זוהתה סיבה ברורה למתן טיפול זה.

 

מתוך הכנס השנתי ה-66 מטעם ה-AACAP

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<