חדשות

האם הפלה מעלה את הסיכון לניסיון אובדני? (Lancet Psych)

23/11/2019

 

מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת Lancet Psychiatry עולה כי הפלה אינה מעלה את הסיכון של נשים לבצע ניסיון אובדני. החוקרים טוענים כי ממצאים אלו מטילים ספק במדיניות הקיימת הדורשת ממטפלים להסביר למטופלות על הסיכונים האפשריים להפרעות פסיכיאטריות, כולל אובדנות.

 

החוקרים התבססו על נתונים אודות נשים מדנמרק בגילאי 18-36 שנים ובחנו את הקשר בין הפלות ובין ניסיון אובדני לא-פטאלי ראשון בשנה שלפני או אחרי הפלה וכן בחנו את הקשר עם הזמן שחלף לאחר ההפלה.

 

מבין 523,380 נשים שנכללו במחקר, 48,990 נשים (9.4%) דיווחו על הפלה אחת לפחות במהלך הטרימסטר הראשון ו-10,216 נשים (2.0%) דיווחו על ניסיון אובדני במהלך 17 שנות המחקר. מבין אלו עם היסטוריה של הפלה, 1,409 (2.9%) ביצעו ניסיון אובדני ראשון לאחר ההפלה הראשונה.

 

החוקרים מדווחים כי לא תועדו הבדלים בשיעור הניסיונות האובדניים בשנה שלפני ואחרי ההפלה – 8.9 ניסיונות לכל 1,000 נשים בשנה שקדמה להפלה ו-8.6 ניסיונות לכל 1,000 נשים בשנה שלאחר הפלה.

 

לאורך הזמן, השיעור הלא-מתוקן של ניסיונות אובדניים ירד ל-4.6 ניסיונות לכל 1,000 נשים בשנה, בין 1-5 שנים לאחר הפלה ול-2.2 ניסיונות לכל 1,000 נשים בכל שנה לאחר חמש שנים ומעלה מההפלה. שיעור זה דומה לשיעור של 2 מקרים לכל 1,000 נשים בשנה בקרב אלו ללא היסטוריה של הפלה במהלך תקופת המחקר.

 

חמש שנים לאחר הפלה, השיעור הלא-מתוקן של ניסיון אובדני ראשון היה דומה לשיעור בנשים בהן לא תועדה הפלה. ממצאים אלו עומדים בניגוד לתסמונת "Post-Abortion Syndrome". בדומה, במודל מתוקן במלואו, בהשוואה לנשים ללא היסטוריה של הפלה, הסיכון לניסיון אובדני לא-פטאלי ראשון היה דומה בשנה שקדמה להפלה (יחס שיעורי היארעות של 2.46) ובשנה שלאחר ההפלה (יחס שיעורי היארעות של 2.54). שיעור זה פחת עם הזמן שחלף לאחר ההפלה (יחס שיעורי היארעות לאחר 1-5 שנים מהפלה עמד על 1.90 ויחס שיעורי היארעות לאחר לפחות חמש שנים מהפלה עמד על 1.73).

 

החוקרים מציינים כי גורמי הסיכון המשמעותיים ביותר לניסיונות אובדניים כללו קשר קודם עם השירות הפסיכיאטרי, טיפול קודם בנוגדי-דיכאון או נוגדי-חרדה והיסטוריה של טיפול בתרופות אנטי-פסיכוטיות.

 

Lancet Psych. Published online November 19, 2019

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<