חדשות

תרגילי יוגה עשויים לסייע בהקלה על תסמיני דיכאון (J Altern Complement Med)

16/02/2020

 

מנתונים חדשים שפורסמו במהלך חודש ינואר בכתב העת Journal of Alternative and Complementary Medicine עולה כי תרגילי יוגה עשויים להביא לשיפור מצב הרוח הודות להעלאת רמות GABA (Gamma Aminobutyric Acid) בחולים עם הפרעת דיכאון מג'ורי.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לקבוע אם התערבות בת 12 שבועות, המבוססת על תרגילי יוגה, לוותה בעליה ברמות GABA והפחתת תסמיני דיכאון במשתתפים עם הפרעת דיכאון מג'ורי. המשתתפים במחקר חולקו באקראי להתערבות שכללה תרגילי יוגה בתדירות גבוהה (שלוש פעמים בשבוע) או בתדירות נמוכה (פעמיים בשבוע). בדיקת MRS (Magnetic Resonance Spectroscopy) שימשה להערכת רמות GABA  בתלמוס לפני ההקצאה האקראית, לאחר 12 שבועות התערבות ושוב מיד לאחר תרגיל יוגה נוסף. התוצאים העיקריים כללו את רמות GABA ואת מדד BDI-II (Beck Depression Inventory).

 

מדגם המחקר כלל משתתפים שענו על קריטריוני הפרעת דיכאון מג'ורי, כאשר אלו שחולקו לתרגילי יוגה בתדירות גבוהה הושלמו שלושה מפגשי יוגה בני 90 דקות, בשילוב עם ארבעה תרגילים בני 30 דקות להשלמה בבית. מנגד, באלו בקבוצת תרגילי יוגה בתדירות נמוכה הושלמו שני תרגילי יוגה בני 90 דקות, עם שלושה תרגילי יוגה בני 30 דקות בבית.

 

בקבוצת תרגילי יוגה בתדירות גבוהה מדד BDI-II הממוצע בתחילת המחקר עמד על 24.38 ובאלו בקבוצת תרגילי יוגה בתדירות נמוכה עמד המדד הממוצע על 27.73. בשתי הקבוצות חל שיפור משמעותי במדדי BDI-II. לא תועדו הבדלים בין הקבוצות בשיפור במדדי דיכאון, אך החוקרים מציינים כי הדבר עשוי לנבוע מגודל המדגם הקטן.

 

מהשוואת השינוי היחסי ב-GABA, בכלל המדגם תועדה מגמה על עליה רמות GABA בתלמוס. כאשר החוקרים בחנו את השינוי לפי הקבוצות, הם זיהו עליה מובהקת סטטיסטית ברמות GABA בחולים בקבוצת תרגילי יוגה בתדירות נמוכה (p=0.032), אך לא באלו בקבוצת תרגילי יוגה בתדירות גבוהה.

 

מבין 28 המשתתפים במחקר, ב-14 משתתפים תועדה עליה ברמות GABA בתלמוס וב-14 זוהתה ירידה ברמות GABA בתלמוס. המשתנה היחידה שנקשר בקשר מובהק עם עליה ברמות GABA היה מספר הימים שחלפו בין תרגיל היוגה האחרון ועד לבדיקת ההדמיה.  רמות GABA מוגברות זוהו לאחר כ-4 ימים, אך לא לאחר 8 ימים. ממצא זה מכוון לכך שייתכן ונדרש תרגיל יוגה בתדירות של לפחות פעם בשבוע לשמירה על רמות GABA מוגברות.

 

ממצאי המחקר תומכים בהשערה לפיה אחד המנגנונים בהם תרגילי יוגה משפרים את מצב הרוח קשור להשפעת התרגילים על מערכת GABA.

 

J Altern Complement Med . Published online January 14, 2020

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<