חדשות

היעילות והבטיחות של תוספת Dapagliflozin עם Saxagliptin לעומת Glimepiride בחולים עם סוכרת מסוג 2 תחת טיפול במטפורמין (Diabetes Obes Metab)

18/02/2020

 

בחולים עם סוכרת מסוג 2, שאינה מאוזנת היטב תחת טיפול במינון יציב של מטפורמין, תוספת Dapagliflozin (פורסיגה) ו-Saxagliptin (אונגלייזה) הובילה לשיפור ניכר באיזון הגליקמי, משקל הגוף ומדדים מטבוליים אחרים, בהשוואה לתוספת Glimepiride (אמריל), כך עולה מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת Diabetes, Obesity & Metabolism.

 

מטרת המחקר הייתה לבחון את היעילות והבטיחות של תוספת Dapagliflozin עם Saxagliptin, בהשוואה לתוספת Glimepiride, בחולים עם סוכרת מסוג 2 שאינם מאוזנים היטב (ערכי המוגלובין מסוכרר בטווח 7.5-10.5%) תחת טיפול במטפורמין בלבד.

 

המחקר הרב-מרכזי, אקראי, כפל-סמיות, ארך 52 שבועות והחולים תחת טיפול במטפורמין חולקו באקראי למשלב Dapagliflozin במינון 10 מ"ג, עם Saxagliptin במינון 5 מ"ג (227 חולים), או Glimepiride במינון 1-6 מ"ג (217 חולים). התוצא העיקרי של המחקר היה השינוי בריכוז המוגלובין מסוכרר מתחילת המחקר עד לאחר 52 שבועות.

 

גיל המשתתפים הממוצע בתחילת המחקר עמד על 56.1 שנים, ריכוז המוגלובין מסוכרר עמד על 8.5%.

 

השינוי הממוצע בריכוז המוגלובין מסוכרר מתחילת המחקר עמד על 1.35%- בעקבות תוספת Dapagliflozin עם Saxagliptin, לעומת 0.98%- עם Glimepiride (p<0.001). בעקבות תוספת Dapagliflozin עם Saxagliptin נרשמה ירידה של 3.1 ק"ג במשקל הגוף מתחילת המחקר וירידה של 2.6- מ"מ כספית בלחץ הדם הסיסטולי, בהשוואה לעליה של 1.0 ק"ג במשקל ועליה של 1 מ"מ כספית בלחץ הדם הסיסטולי עם טיפול ב-Glimepiride.

 

שיעור גדול יותר של חולים השיגו את יעד המוגלובין מסוכרר מתחת ל-7.0% בעקבות תוספת Dapagliflozin עם Saxagliptin, בהשוואה לתוספת Glimepiride (44.3% לעומת 34.3%, p=0.044) ושיעור קטן יותר מהמטופלים במשלב Dapagliflozin עם Saxagliptin נדרשו להגברת טיפול (1.3% לעומת 8.8%, p=0.002).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי בהשוואה ל-Glimepiride, תוספת Dapagliflozin עם Saxagliptin הובילה לשיפור משמעותי באיזון הגליקמי, משקל הגוף ומדדים מטבוליים אחרים בחולים שאינם מאוזנים היטב תחת טיפול במטפורמין.

 

Diabetes Obes Metab. 2020

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני