חדשות

בשנים האחרונות נרשמה ירידה ניכרת בהיקף פרוצדורות רה-וסקולריזציה (JAMA Netw Open)

21/02/2020

 

במהלך 13 השנים עד תום שנת 2016, נפח פרוצדורות רה-וסקולריזציה ירד במחצית, אם כי שיעור פרוצדורות התערבות כלילית מילעורית בשל אוטם לבבי עלו ביותר מכפליים, כך עולה מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת JAMA Network Open.

 

במהלך אותה תקופת זמן, שיעורי התמותה באשפוז לאחר ניתוח מעקפים של העורקים הכליליים השתפרו גם כן, בעוד ששיעורי התמותה במקרים של התערבות כלילית מילעורית בשל STEMI נותרו קבועים סביב 5%.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את המגמות במאפיינים ובתוצאות של חולים לאחר התערבות כלילית מילעורית וניתוח מעקפים של העורקים הכליליים בארצות הברית. מחקר העוקבה הרטרוספקטיבי כלל נתונים אודות חולים שהופנו להתערבות כלילית מילעורית או ניתוח מעקפים בין תחילת 2003 ועד סוף 2016.

 

החוקרים זיהו למעלה מ-12 מיליון אשפוזים לצורך רה-וסקולריזציה: כ-8.6 מיליון פרוצדורות התערבות כלילית מילעורית (72%, גיל ממוצע של 66 שנים, 66.2% גברים) וכ-3.3 מיליון ניתוחי מעקפים (28%, גיל ממוצע של 64.5 שנים, 72.1% גברים).

 

הנפח השנתי של התערבויות כליליות מילעורית ירד מ-366 ל-180 ל-100,000 מבוגרים בארצות הברית ונפח ניתוחי מעקפים ירד מ-159 ל-82 ל-100,000 מבוגרים בארצות הברית. בשתי הקבוצות נרשמה עליה זמנית בשיעור הקשישים, הגברים ובעלי הכנסה נמוכה ובשכיחות גורמי סיכון.

 

שיעור פרוצדורות רה-וסקולריזציה בשל אוטם שריר הלב עלו בקבוצת התערבות כלילית מילעורית (מ-22.8% ל-53.1%) ובקבוצת ניתוח מעקפים של העורקים הכליליים (19.5% לעומת 28.2%).

 

שיעורי התמותה המתוקנים לסיכון עלו מעט לאחר התערבות כלילית מילעורית בשל אוטם לבבי עם עליות מקטע ST (מ-4.9% ל-5.3%, p<0.001) ואנגינה לא-יציבה או מחלת לב איסכמית יציבה (מ-0.8% ל-1.0%, p<0.001), אך נותרו יציבים במקרים של התערבות כלילית מילעורית בשל אוטם לבבי ללא עליות מקטע ST (1.6% ו-1.6%, בהתאמה).

 

שיעורי התמותה המתוקנים לסיכון לאחר ניתוח מעקפים ירדו באופן משמעותי בחולים עם אוטם לבבי (מ-5.6% ל-3.4% בכלל ניתוחי המעקפים ומ-4.8% ל-3.0% במקרים של ניתוח מעקפים בלבד) ובאלו ללא אוטם לבבי (מ-2.8% ל-1.7% בכלל ניתוח המעקפים ומ-2.1% ל-1.2% בניתוח מעקפים בלבד) (p<0.001 לכלל ההשוואות).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי בין השנים 2003-2016 חלו בארצות הברית שינויים משמעותיים במאפייני החולים המופנים להתערבות כלילית מילעורית וניתוח מעקפים של העורקים הכליליים. שיעורי התמותה המתוקנים לסיכון ירדו משמעותית לאחר ניתוח מעקפים, אך לא השתנו לאחר התערבות כלילית מילעורית לכלל ההתוויות הקליניות.

 

JAMA Netw Open. Published online February 14, 2020

 

לידיעה במדסקייפ

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<