חדשות

הערכת היארעות אסתמה אלרגית ואסתמה לא-אלרגית בגילאים שונים (BMC Pulm Med)

01/03/2020

 

במאמר שפורסם בכתב העת BMC Pulmonary Medicine מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי ההיארעות הגבוהה ביותר של אסתמה אלרגית היא בילדות מוקדמת, עם ירידה עקבית עם העליה בגיל, בעוד שהיארעות אסתמה לא-אלרגית נמוכה עד לבגרות מאוחרת. בנוסף, החל מהעשור החמישי לחיים, מרבית המקרים החדשים של אסתמה אינם על-רקע אלרגי.

 

מטרת המחקר הייתה לבחון את שיעורי היארעות ספציפיים לגיל של אסתמה אלרגית ולא-אלרגית. החוקרים שלחו בשנת 2016 שאלונים לכ-8,000 משתתפים בגילאי 20-69 שנים, אשר נבחרו באקראי. שיעורי התגובה לשאלונים אלו עמדו על 52.3%, כך ש-4,173 משתתפים השיבו על השאלונים. השאלונים כללו שאלות אודות המצב האטופי של הנשאלים, אסתמה וגיל אבחנת מחלת הריאות.

 

שיעורי  הימצאות אסתמה ונזלת אלרגית על-פי אבחנת רופא עמדו על 11.2% ו-17.8%, בהתאמה. מבין 445 משיבים עם אבחנה של אסתמה, 52% סווגו כחולים עם אסתמה אלרגית ו-48% עם אסתמה לא-אלרגית. הגיל החציוני בעת אבחנת אסתמה אלרגית עמד על 19 שנים, לעומת גיל חציוני של 35 שנים בעת אבחנת אסתמה לא-אלרגית.

 

שיעורי אבחנת אסתמה אלרגית היו גבוהים יותר בקבוצות גיל צעירות, כאשר מבין המשיבים עם אבחנה של אסתמה בגילאי 0-9 שנים, 70% מהמקרים היו של אסתמה אלרגית. באלו בגילאי 10-19, 20-29 ו-30-39 שנים, 62%, 58% ו-53% מהחולים עם אסתמה, בהתאמה, אובחנו עם אסתמה אלרגית. מנגד, באלו בגילאי 40-49, רק 38% מהחולים עם אסתמה סבלו מאסתמה אלרגית, כמו גם 19% מאלו בגילאי 50-59 שנים ו-33% מאלו עם אבחנת אסתמה בגילאי 60-69 שנים.

 

שיעורי ההיארעות הנמוכים ביותר של אסתמה לא-אלרגית תועדו בילדים ובמבוגרים צעירים (0.7 מקרים ל-1,000 אנשים בשנה). שיעורי ההיארעות עלו לאחר גיל העמידה והיו הגבוהים ביותר בקבוצות הגיל המבוגרות (2.4 מקרים ל-1,000 מבוגרים בגילאי 50-59 שנים בכל שנה).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי שיעורי אסתמה אלרגית הם הגבוהים ביותר בגיל צעיר ונמוכים יותר בקרב מבוגרים, בעוד ששיעורי אסתמה לא-אלרגית גבוהים יותר בגיל מתקדם ומהווים את הסוג הנפוץ של אסתמה לאחר גיל 40 שנים.

 

BMC Pulm Med. 2020;20

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<