חדשות

הסכם קיבוצי מיוחד ייחתם בין הר''י למשרד הבריאות והאוצר להסדר מתכות העבודה והתגמול של הרופאים (הודעת הר''י)

22/03/2020

הודעת הר"י

ההסתדרות הרפואית ומשרדי הבריאות והאוצר סיכמו על הסכם קיבוצי מיוחד שיסדיר את מתכונת עבודתם ותגמולם של הרופאות והרופאים בבתי החולים הממשלתיים בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה. הסכם דומה צפוי להיחתם בהמשך היום עם שאר המעסיקים עבור כלל בתי החולים הציבוריים ועבור הרופאים בקהילה (מרפאות קופות החולים).


על פי ההסכם, עליו עמלו בין היתר פורום המתמחים בראשות ד"ר אלה קיטרוסר -
השינויים במתכונת העבודה והתורנויות לרבות דילול משמרות בוקר וביטול פעילות אלקטיבית, לא ייפגעו בשכרם של הרופאים והרופאות. מתכונת העבודה תהיה ככל שניתן על פי משמרות של 12 שעות עבודה, שלאחריהן יהיו הרופאים זכאים ל-24 שעות מנוחה. השכר ייקבע על פי השכר הממוצע שקיבלו בשלושת החודשים הקודמים. גם שכרם של הסטאז'רים לא ייפגע וכך גם רופאים שנאלצו או ייאלצו לשהות בבידוד.

יו"ר ההסתדרות הרפואית פרופ' ציון חגי: "הרופאות והרופאים נמצאים בחזית המאבק בקורונה וזה האינטרס של כולנו להבטיח את ביטחונם האישי והכלכלי בשעה זו״

פרופ' חגי הוסיף: "במקביל לסוגיית מתכונת העבודה, אנחנו ממשיכים לדרוש בתוקף את מיגונם המלא של הצוותים הרפואיים ומבהירים שלא נעבור לסדר היום אם הם לא יזכו לכל הציוד והבדיקות הדרושות"

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני